staten island basement remodel

staten island kitchen contractors

staten-island-bathroom-remodel

Do It Yourself Gyda Mae'r Cyngor Gwella Cartrefi

Postiwyd ar: July 16th, 2014 gan Matt Loughran
0

Ers y farchnad eiddo tiriog mewn cyflwr gwael, o bobl yn dewis i wella eu cartrefi. Mae'r canlynol yn rhai awgrymiadau gwych ar gyfer unrhyw un sy'n ystyried unrhyw beth o brosiect bach i drawsnewid cyflawn. Po fwyaf o wybodaeth sydd gennych, y gorau y byddwch yn ar wneud dewisiadau.

Os ydych yn rhoi cypyrddau newydd yn eich cartref, Bydd eich cegin glow gyda harddwch ac arddull. Cypyrddau newydd yn dangos eich holl deulu a ffrindiau bod eich cegin yn lle proffesiynol ar gyfer coginio ac adloniant. Gallwch ddod o hyd cypyrddau mewn staeniau pren golau a staeniau pren tywyll, rhoi'r gallu i bersonoli eich cegin at eich chwaeth penodol yr ydych.

Ar ôl rhywfaint o ddefnydd cychwynnol, gall eich cypyrddau cegin yn dechrau colli eu llewyrch. Gallwch disgleirio i fyny R Cabinet gegin drwy ddefnyddio cwyr car. Gwneud cais rhywfaint o cwyr car yn hael at tywel ac yn sychu eich cypyrddau lawr mewn cynnig cylchlythyr. Gall hyn wneud eich cypyrddau ymddangos fel eu bod yn newydd ac yn sgleiniog.

Pan ddaw i gwella cartrefi, pethau bach fel gosod hidlyddion aer chwythwr aer eich ganolog yn hanfodol. Mae hyn yn bwysig i effeithlonrwydd y chwythwr, yn ogystal â bod gweithdrefn cynnal a chadw angenrheidiol. Os ydych yn caniatáu llwch a baw i gasglu a hyd yn oed yn ffordd osgoi y hidlo, bydd yn casglu o fewn y rhannau symudol o'r chwythwr ac yn y pendraw yn achosi iddo fethu.

Canolbwyntio ar goleuadau allanol ar gyfer eich prosiect gwella cartrefi nesaf. Gosod synhwyrydd cynnig yn yr awyr agored yn ddewis da; Bydd y synhwyrydd yn sicrhau bod y golau yn unig yn dod ar pan fyddwch ei angen i. Nid yn unig y mae hyn yn arbed arian i chi ar filiau ynni, ond y synhwyrydd cynnig hefyd yn nodwedd diogelwch da. Mae'n rhybuddio chi os oes rhywun yn cerdded o amgylch eich eiddo.

Trefnu eich cartref drwy botelu eich edafedd a deunyddiau crefft cain eraill. Dwy botel litr fel y rhai soda dod i mewn yn wych ar gyfer storio bron bopeth. Tynnwch y label, torri hollt i lawr yr ochr a rhowch eich skeins neu beli o edafedd! Tynnwch y pen rhydd drwy'r top ac yn disodli Rheoliadau cap i sicrhau ei fod.

Diogelwch gyntaf yw rhif un rheol pan ddaw i brosiectau gwella cartrefi. Mae rhywfaint o berygl mewn unrhyw brosiect gwella'r cartref yr ydych yn ei wneud, felly darllen yr holl offer pŵer cyfarwyddiadau yn ofalus ac yn gofyn cymdeithion storio am help os oes angen. Dylech ddefnyddio sesiynau tiwtorial ar-lein neu os oes gennych rai ffrindiau yn dangos i chi sut i gyflawni tasgau penodol.

Peintiwch eich waliau lliw newydd. Gall hyn fod yn ffordd gyflym i wneud gwahaniaeth enfawr o ran ymddangosiad eich cartref. Gall lliwiau gwahanol yn newid naws yr ystafell ac yn rhoi personoliaeth gwahanol yr ystafell. Mae llawer o amser y gall côt o baent yn dileu'r angen i newid llawer o bethau eraill.

Wella golwg eich cegin gyda gwrth-top cerrig naturiol. Stone gwrth-topiau yn dod mewn amrywiaeth o batrymau a lliwiau, ac maent o bosibl yr wyneb mwyaf gwydn y gallwch ddewis. Sold mewn slabiau, eu bod yn dal dŵr a gwres gwrthsefyll, a gwrthsefyll crafiadau a staeniau. Mae yna nifer o garreg naturiol gwrth-topiau poblogaidd i ddewis o'u plith, gan gynnwys marmor, llechi, gwenithfaen a sebonfaen. Er eu bod yn tueddu i fod yn eithaf drud, mae'n werth y buddsoddiad, gan eu bod yn para am amser hir iawn, ac ychwanegu gwerth at eich ty.

Ailfodelu Cegin

Wrth dynnu cypyrddau fel rhan o ailfodelu cegin, gwnewch yn siwr nad ydych yn unig ddadsgriwio ac yn yank nhw oddi ar y wal. Byddwch fwy na thebyg yn y pen draw yn cymryd rhywfaint neu'r cyfan o'r drywall i ffwrdd gyda chi. Cymerwch amser a gofal i gael gwared ar bob sgriw, a defnyddio cyllell cyfleustodau o amgylch yr ymylon i dorri'r caulking a ddefnyddiwyd yn fwyaf tebygol i selio rhwng y cabinet a'r wal.

Os ydych yn chwilio am brosiectau gwella'r cartref sydd yn sicr o godi gwerth eich cartref, nad ydych yn gallu mynd o'i le gyda ystafell ymolchi neu gegin ailfodelu. Adeiladwyr a gwerthwyr tai go iawn yn amcangyfrif y berffeithio ystafelloedd hyn yn debygol o ennill mwy na 100 y cant yn ôl ar eich buddsoddiad pan fyddwch yn rhoi eich cartref ar werth.

Mae llawer o bobl yn meddwl y gall ailfodelu cegin yn cymryd llawer o amser ac yn ddrud. Fodd bynnag, mae llawer o bethau y gellir yn berchennog cartref ar gyllideb gyfyngedig ei wneud i newid golwg eu cegin. Erbyn countertops syml disodli, offer diweddaru neu cypyrddau ailorffennu, gall perchennog y tŷ roi gweddnewidiad eu cegin heb dorri'r banc.

Cyn dechrau ailfodelu cegin, gwnewch yn siŵr bod gennych yr holl offer a deunyddiau angenrheidiol ar waith. Shims yn eitemau sy'n hawdd anghofio, ond maent yn hanfodol os ydych am gael cypyrddau cegin lefel. Shims yn cael eu lleihau'n raddol darnau o bren sy'n eich galluogi cywiro ar gyfer mân ddiffygion yn eich waliau a lloriau.

Mae'r brenin yr holl welliannau cartref yw'r ailfodelu cegin. Dyma'r un prosiect rhif bod prynwyr cartref newydd yn edrych i fod wedi cwblhau wrth brynu cartref. Ailfodelu Cegin hefyd yn cynhyrchu yr elw mwyaf ar fuddsoddiad. Os ydych yn ailfodelu cegin dyddio iawn, Gall yr elw ar fuddsoddiad gyrraedd a rhagori 125%.

Un o'r eitemau drud mewn ailfodelu cegin yw eich offer. Cofiwch i'w prynu nhw yn cyfateb lliwiau fel nad ydynt yn cyferbynnu â'i gilydd. Hefyd yn ceisio eu cadw mewn arddulliau bythol, tra gall eich bodd y dur di-staen yn edrych offer, mae'n wir yn mynd gyda'ch addurn cegin? Os gallwch, gwneud yn cydweddu â'ch R Cabinet am edrych yn ffantastig di-dor.

Byddwch yn gallu gadael eich sioe ochr greadigol pan ydych yn berchen ar gartref. Perchnogion tai yn troi fwyfwy at welliannau cartref i gynyddu gwerth eu cartrefi neu i weddu i'r cartref ar gyfer eu hanghenion yn well. Yn aml mae'r rhain prosiectau mawr yn cael eu cwblhau yn lle gwerthu cartref presennol i brynu eiddo huwchraddio neu fwy. Defnyddiwch yr awgrymiadau yma i ddechrau eich prosiectau eu hunain. Gall unrhyw un fynd i'r afael â phrosiectau gwella cartrefi a'r amser i ddechrau arni yn iawn nawr.

Comments are closed.