staten island basement remodel

staten island kitchen contractors

staten-island-bathroom-remodel

Syniadau i ddiweddaru eich ystafell wely rhad

Postiwyd ar: July 7th, 2014 gan Matt Loughran
0

Meddyliau I rhad Uwchraddio eich ystafell wely

Dylai eich ystafell wely fod yn fan lle rydych chi'n teimlo'n gyfforddus. Dylai i'ch denu un i ddod i mewn a dadflino. Mae yna nifer o ddulliau fforddiadwy i ystyried eich ystafell wely i raddau arall. Parhau i astudio at ffyrdd lea i eich ystafell wely tu mewn i lloches gwych ar gyllideb esgid-llinyn.

Taflenni

Mae llawer o bobl yn tybio eu bod am uchafswm y taflenni cyfrif edau eu bod yn gallu rheoli. Mae hynny o reidrwydd ffug. Ar gyfer pa mor agos gwehyddu ffabrig yn cael ei sathru yn dibynnu stondinau. Os ydych yn gyson yn boeth, dewis ar gyfer taflenni gwehyddu ac efallai y byddwch eisiau ei wneud fel yr Ewropeaid. Cadw taflenni cyfrif uchel-edau rhai ar gyfer nosweithiau oer y gaeaf yma.

Cysurwyr

Gall cysur o ansawdd uchel yn gosod chi yn ôl ddoleri di-ri. Cysurwyr o ansawdd uchel i chi yn para cyhyd ag y degawd, ond byddwch yn dal gyda'r ddau buddsoddi mwy o arian neu gadw union un math gysur nifer o flynyddoedd. Efallai na fydd angen i chi wario ffortiwn sylweddol cael gwely sydd yn hardd. Mae'n bosibl i chi ddewis i brynu gysur sy'n fwy fforddiadwy felly fe allech chi ei newid yn rheolaidd, neu fe allech chi geisio dod o hyd i bedspread deniadol. Chwrlidau yn aml yn weddol rad a gellir ei newid allan mor aml ag sydd ei angen. Dewis arall fyddai cwilt sy'n hardd.

Llenni

Trefnu llenni yn gwneud ystafell wely ymddangos yn anhygoel; eto, Ni fyddai'n rhaid iddynt gostio ffortiwn. As an alternative to purchasing the coordinated drapes into a comforter, mae'n bosibl dewis i brynu pâr fforddiadwy o llenni sy'n cydlynu gyda'ch bedspread presennol. Hefyd, os ydych yn grefftus, gallwch greu eich llenni eich hun gan ddefnyddio nifer o daflenni sy'n gost-isel sy'n cydlynu gyda'ch dillad gwely.

Ffenestr Trim

Gall Windows yn cael ei ddefnyddio fel ffocws mewn ystafell wely. Ymhlith y ffyrdd symlaf o wneud hynny yw i gynnwys sêl ffenestri a thorrwch. Gweler gyda'r siop gwella cartrefi lleol ar gyfer gwahanol fathau o trim y gellir eu hychwanegu at eich ffenestri. Os ydych chi wedi cael eich trim i leihau i pa mor fawr yw eich setup ffenestri yn syml iawn.

Lloriau

Gallwch ddod o hyd llawer o ddewisiadau lloriau o ran ystafelloedd gwely. P'un a yw eich ystafell wely gyda llawr teils, lloriau pren caled neu carpedi, mae'n bosibl i wella golwg gydag rug ardal ddeniadol. Dewiswch rug ardal nad ychydig yn gulach na eich matres i helpu i angori eich matres yn y siambr. Wrth ddewis carped carped neu carped lliw yw'r bet gorau.

Cabinetau

Gellir cypyrddau gael eu trefnu trwy ddefnyddio systemau sefydliad cabinet ac yn daclus. Gall gosod system sefydliad cwpwrdd gyda pholion dwbl a silffoedd dwbl y maes yn eich cypyrddau. Gall perchennog y tŷ nodweddiadol yn nifer o oriau yn hawdd gosod technegau hyn.

Paint

Ymhlith y dulliau symlaf a lleiaf drud i wella eich ystafell wely yn syth gyda phaent. Ar gyfer effaith ymlacio yn y sach, ddewis paent yn y teulu lliw sy'n las.

Mae yna nifer o ddulliau i uwchraddio eich ystafell wely rhad, gan fod y swydd hon wedi datgelu. Defnyddiwch y wybodaeth a geir uchod i ganiatáu i chi tu eich ystafell wely rheolaidd i mewn gwerddon tawelu.

Comments are closed.