staten island basement remodel

staten island kitchen contractors

staten-island-bathroom-remodel

අඩු වියදමකින් ඔබේ නිදනකාමර යාවත්කාලීන කිරීමට අදහස්

මත පලකරන්නා: ජූලි 7 වැනි, 2014 මතෙ Loughran විසින්
0

අඩු වියදමකින් කිරීම සිතුවිලි ඔබේ නිදනකාමර නවීකරණය කිරීමට

ඔබේ නිදන ඔබ කෙලෙස් කොහෙද තැනක් විය යුතුය. එය එන්න එක් beckon හා ලිහිල් කළ යුතු. තවත් උපාධි සඳහා ඔබේ නිදන සලකා කිහිපයක් දැරිය හැකි මාධ්යයක් තිබේ. සපත්තු-string අයවැය ප්රතිපාදන මත විශිෂ්ට රැකවරණය වෙත වෘත්තීය සමිති වෙත ලෙයා ක්රම ඔබගේ නිදන කාමර අධ්යයනය දිගටම.

පත්ර

ගොඩක් අය ඔවුන් පාලනය කිරීමට හැකි උපරිම නූල් ගණන් තහඩු අවශ්ය, අනුමාන. එය අවශ්යයෙන්ම අසත්ය. රෙදි පාගා පොඩි කර දමනු ඇත වියන ලද නැවතුම් ෙපොළවල් ආදි සියලුම ෙතොරතුරු රඳා ආකාරය සමීපව සඳහා. ඔබ නිරන්තරයෙන් උණුසුම් නම්, වියන ලද සෙවිලි තහඩු සඳහා තෝරා සහ ඔබ යුරෝපීයයන් වගේ කරන්න කිරීමට ඔබට අවශ්ය විය හැකිය. මෙම ලෝක ස්වභාවයයි ශීත ඍතු සවස් සඳහා එම ඉහළ නූල් ගණන් තහඩු ආරක්ෂා.

සනසන්න

ඉහළ ප්රමිතියකින් යුත් සනසන්න ආපසු නිමක් නැති ඩොලර් සැකසිය හැකි. උසස් තත්ත්වයේ සනසන්න දශකයකට ලෙස ඔබ තාක් කල් පවතිනවා, නමුත් ඔබට වඩා මුදල් ආයෝජනය කිරීමට හෝ වසර ගණනාවක් හරියටම සමාන සනසන්න වර්ගය අනුව සමඟ මාට්ටු වෙයි. ඔබ ලස්සන බව ඇඳ ඇති සැලකිය යුතු වාසනාව වැය කිරීමට අවශ්ය නොවනු ඇත. ඔබට වඩා දැරිය හැකි බව සැනසිලිකරුවෙකු මිලදී ගැනීමට තෝරා ගැනීමට සඳහා එය කළ හැකි දෙයක් එසේ ඔබ නිතිපතා එය වෙනස් විය හැකි හෝ ඔබ ආකර්ෂණීය bedspread සොයා ගැනීමට උත්සාහ කරන්න. ඇඳ ඇතිරිලි බොහෝ විට තරමක් ලාභ හා ලෙස නිතර නිතර අවශ්ය ලෙස වෙනස් කළ හැකි. තවත් විකල්ප ලස්සනයි බව ඇතිරිලි වනු ඇත.

Drapes

සංවිධානය drapes නිදන පුදුම දෙයක් කරන්න; තවම, ඔවුන් වාසනාව වැය නැහැ. සැනසිලිකරුවෙකු බවට සම්බන්ධීකරණ drapes මිලදී ගැනීම විකල්පයක් ලෙස, ඔබේ වත්මන් bedspread සමග සම්බන්ධීකරණය බව drapes ක දැරිය හැකි යුගල මිලදී ගැනීම සඳහා තෝරා ගැනීමට හැකි වන්නේ. අමතරව, ඔබ කපටි තියෙනවා නම්, ඔබ ඔබේ ඇඳ ඇතිරිලි සමඟ සම්බන්ධීකරණය බව අඩු වියදම් වන බව කිහිපයක් තහඩු භාවිතා ඔබේ ම drapes නිර්මාණය කළ හැකිය.

කවුළු ටිම්

වින්ඩෝස් නිදන දී අවධානය යොමු ලෙස භාවිතා කල හැක. ඒක කරන්න සරලතම ක්රම අතර කවුළුවක් මුද්රාව හා ටිම් ඇතුළත් වේ. ඔබේ Windows සඳහා එකතු කළ හැකි බව ටිම් විවිධ ආකාරයේ දේශීය ගෙදර වැඩිදියුණු සාප්පුවක් සමඟ බලන්න. ඔබ ඔබේ Windows පිහිටුවීම් ඉතා සරල කොච්චර ලොකු කිරීමට අඩු කිරීමට ඔබේ ටිම් තියෙනවා නම්.

බිම් ඇතුරුම්

ඔබ කාමර සංඛ්යාව සම්බන්ධයෙන් බොහෝ බිම් ඇතුරුම් තෝරා ගැනීම් සොයා ගත හැකි. ඔබගේ නිදන කාමර උළු බිම් ඇතුරුම් සතුව තිබේද, දැවමය මහල් හෝ කාපට්, ආකර්ෂණීය ප්රදේශයේ සදාතනික සමග පෙනුම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා හැකි වන්නේ. කුටියක් ඔබේ මෙට්ට ඇන්කර් උදව් කරන්න මෙට්ට වඩා තරමක් පටු නොවන ප්රදේශයක සදාතනික තෝරන්න. එය කාපට් තෝරා විට කාපට් හෝ පැහැති කාපට් හොඳම ඔට්ටු.

කැබිනට්

කැබිනට් අමාත්ය මණ්ඩල සංවිධානය පද්ධති භාවිතය මඟින් සංවිධානය, පිරිසිදු කළ හැකි. ද්විත්ව පොලු හා ledges සමග වැසිකිලියට සංවිධානය පද්ධතිය ස්ථාපනය ඔබගේ කබඩ් ප්රදේශයේ දෙගුණ කළ හැකි. පැය කිහිපයක් දී සාමාන්ය ගෙදර ස්වාමියා පහසුවෙන් මෙම ශිල්ප ක්රම ස්ථාපනය කළ හැකි.

පේන්ට්

වහාම ඔබගේ නිදන වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා සරලතම සහ අවම මිල අධික උපක්රම අතර තීන්ත සමඟ. මෙම ගෝනියක දී විවේකී බලපෑම සඳහා, නිල් බව වර්ණ පවුලේ දී තීන්ත ගන්න.

අඩු වියදමකින් ඔබේ නිදන වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා විවිධ උපක්රම තිබෙනවා, මෙම පශ්චාත් අනාවරණය කර තිබේ ලෙස. මෙතැනත් ශාන්ත අගනා තෝතැන්නක් බවට වෘත්තීය සමිති වෙත ඔබගේ සාමාන්ය නිදන ඔබ ඉඩ ඉහත සඳහන් තොරතුරු භාවිතා කරන්න.

අදහස් වසා.