staten island basement remodel

staten island kitchen contractors

staten-island-bathroom-remodel

Ailfodelu Cegin: Mae Buddsoddiad da Yn Eich Cartref

Postiwyd ar: July 23rd, 2014 gan Matt Loughran
0

kitchen

Gall cegin a adeiladwyd yn gywir sy'n cael ei hailfodelu yn ychwanegu lefel uchel o ymlacio tra'n maethu ei effeithlonrwydd. Gall llawer o berchnogion tai ei wneud eich hun dorri costau drwy berfformio y swydd ac yn cael yr arian sy'n cael ei arbed a phrynu gwell cypyrddau a thopiau cownter. Bydd angen rhyw fath o uwchraddio sy'n ffres cegin pob perchennog y tŷ i'w helpu i ddod yn ymddangos yn newydd a ffres. Mae ffordd bwysig o wella ffasiwn y gegin nid oes angen swm anhygoel o arian.

Gosod Gwell Ysgafn
Ystyriwch osod dan olau cwpwrdd. Bydd hyn yn trawsnewid sut y gall cyfrifoldebau gegin y perchennog yn cael ei berfformio gan eu bod yn. Weithiau maent yn cael eu rhoi yn strategol o dan bob cwpwrdd, ac ychwanegwch y top cownter ac atyniad. Mae llawer o berchnogion tai sy'n greadigol chwilio am farchnadoedd chwannen fel yn golygu allan i leoli storfa ychwanegol ar gyfer ei chegin. Maent yn gallu cael cwpwrdd safonol, peintio ac ychwanegu medaliynau cymhleth neu appliques Lacy i harddu darn pwyslais yn eich cartref. Dyma'r lle perffaith i ddangos y trysorau i gyd yn y gegin sydd yn aml yn llaw mi downs o cenedlaethau blaenorol.

Rheiliau Sedd
Gall darn hawdd o rheiliau sedd gosod o amgylch ymyl ystafell fwyta a'r gegin yn ychwanegu apêl ar unwaith ac yn priodoledd cosmetig . Mae'r weithdrefn yn hawdd setup, yn enwedig cyn pob darn yn cael ei osod pan gaiff ei baentio.

Paent y Lloriau
Os yw'r tŷ wedi hen, lloriau pren oed, y dylid eu refinished, ystyried peintio mewn ffasiwn sy'n cosmetig. Drwy tapio gofalus, nid yw'n anodd creu bob math gan gynnwys curvatures artistig a siapiau geometrig i gynnwys ychwanegiad hyfryd ac unigryw.
Ni fydd Trawsnewid y tu mewn i'r gegin yn ei gwneud yn ofynnol ailfodelu drud do-it-eich hun swyddi. Gall hyd yn oed y syniad sylfaenol symlaf gyda mymryn smart yn sylweddol yn gwella harddwch yr ystafell yn. Mae hyn yr un mor hawdd ag ychwanegu wal tywyll sy'n ategu neu'n accentuates y lliwiau. Yn ychwanegol, gall fod yn newid seddau tafarn presennol ar gyfer rhywbeth newydd a hen, neu wreiddiol, ac arddull confensiynol.

Gan feddwl y tu allan i'r bocs yw'r ffordd fwyaf hawdd ailfodelu neu wella gegin. Newid y doorknobs ar bob cwpwrdd gyda rhywbeth gofyn, neu ychwanegu appliques i dynnu ffocws o'r offer sydd ar hen.

Comments are closed.