staten island basement remodel

staten island kitchen contractors

staten-island-bathroom-remodel

Bếp

kitchen remodel staten island ny

Sức sống mới cho trái tim của Trang chủ của bạn

Các chức năng nhà bếp ngày nay là trung tâm của ngôi nhà – một nơi cho communing, nuôi dưỡng và cho ăn – trung tâm của cuộc sống gia đình. As kitchen remodel experts, chúng tôi hiểu nhà bếp cung cấp các chức năng cốt lõi của việc giữ, nấu ăn, và làm sạch, không cần nói rằng. Nhưng nó cũng là một không gian sống lành mạnh và các lưu lượng truy cập cao tiêu điểm của nhà ở, nói chung với nhiều điểm xuất nhập cảnh và các nhà ga Grand Central.

Bởi vì nó hoạt động ở nexus này của lực lượng không gian và chương trình, một remodel nhà bếp là cả hai yêu cầu và làm hài lòng đối với chúng tôi là một nhà thầu tu sửa ở Staten Island và Brooklyn.

Chúng tôi cung cấp tủ hiện đại của chúng tôi, làm thủ công từ các vật liệu chất lượng cao nhất. Và chúng tôi mang lại độ chính xác vượt trội, sự khéo léo, chuyên môn xây dựng bền vững, và các mối quan hệ được thiết kế riêng . Không phân biệt quy mô dự án và mức độ, chúng tôi sửa sang lại và cung cấp giá trị cao, quản lý xuất sắc, và minh bạch tiền tệ để mỗi thiết kế nhà bếp.

Hãy liên hệ với chúng tôi để thảo luận về mong muốn sửa sang lại nhà bếp của bạn và nhu cầu. Chúng tôi dự đoán cộng tác vào công việc quan trọng này trong nhà của bạn! (347) 946-6154