staten island basement remodel

staten island kitchen contractors

staten-island-bathroom-remodel

Moderneiddio The House With A Prosiect Gwella Cartrefi

Postiwyd ar: 3 Gorffennaf, 2014 gan Matt Loughran
0

Perfformio unrhyw fath o brosiect gwella tai do-it-eich hun yn ateb syml ar gyfer gwella gwerth y cartref. Nid yn unig hynny, ond do-it-eich hun prosiect gwella cartref yn gallu ychwanegu ymdeimlad o hunan gyflawniad a blynyddoedd o fwynhad. Wrth weithio mewn tîm, mae'n bwysig bod pob un yn mynd i'r afael â'r mathau o swyddi y maent yn ei wneud orau i sicrhau bod y prosiect yn symud ar hyd yn esmwyth. Yn y diwedd, Gall y prosiect gorffenedig gwneud y mwyaf o werth y tŷ.

Prosiectau Syml

Ddim yn rhaid i bob prosiect gwella cartref i fod yn ailfodelu gyfan o'r gegin neu'r ystafell ymolchi, neu osod to newydd. Gall prosiectau syml o gwmpas y cartref yn helpu i wneud y mwyaf ei werth, a helpu ymarferoldeb y tŷ. Atgyweirio faucet sy'n gollwng yn yr ystafell ymolchi neu gall y sinc y gegin terfyn ar y rhwystredigaeth y diferu ddiddiwedd, a gwastraffu dŵr. Ystyriwch cymryd dosbarth yn y ganolfan gwella cartrefi i gael gwybod pa mor hawdd yn union yw hi i ddileu faucet sy'n bodoli eisoes, i gael eu disodli gan un newydd.

Yn ychwanegol, mynd i'r afael â'r tirlunio ar y blaen a'r iard gefn yn ateb syml sy'n darparu boddhad parod a thrawsnewid yr iard. Gall y prosiect gwella cartref fod yn ddim mwy nag ychwanegu gwrtaith o ansawdd i'r lawnt, neu chwynnu allan rai o'r brwsh trymach a malurion o gwmpas y llwyni a choed. Ystyriwch ymylu ar hyd y palmant, neu ychwanegu ychydig o flodau lluosflwydd i'r iard i ychwanegu harddwch a lliw.

Prosiectau Bigger

Mae'r rhan fwyaf o berchnogion tai sy'n byw mewn cartrefi hŷn yn tueddu i gael i ddelio â phrosiectau mwy o gwmpas y tŷ. Fel arfer, eu ceginau, ystafell ymolchi neu lle byw wedi dod yn hen ffasiwn, ac yn ei gwneud yn ofynnol ailfodelu sylweddol i'w diweddaru. Fodd bynnag, mae prosiectau mwy nad oes ganddynt i fod yn gyfanswm brofiad ailfodelu. Ystyriwch newid yr holl gosodiadau goleuo a chefnogwyr nenfwd gydag opsiynau mwy modern i ddiweddaru yn gyflym y tu mewn i'r cartref.

Mae'n hawdd i fridio bywyd newydd i'r tu mewn i'r cartref drwy ddiweddaru'r cynlluniau lliw drwy gydol y ystafelloedd gwely, ac ardaloedd byw cyffredin. Gall côt newydd o baent ar du allan y cartref hefyd yn dacluso'r i fyny, sy'n ychwanegu apêl palmant sylweddol i'r gymdogaeth.

Ceisiwch beidio mynd i'r afael yn brosiect mawr, fel paentio tu mewn cyfan y cartref, ar un penwythnos. Dewiswch ardal y tŷ bod angen y mwyaf, a dechrau yno. Ar gyfer y tu mewn i'r cartref, ddewis cynllun lliw sy'n gallu symud rhwng ystafelloedd, i gyd-fynd un lliw â'r llall. Bydd dewis lliwiau cyflenwol helpu i dynnu'r cartref cyfan at ei gilydd, Roedd rhai ystafelloedd yn dywyllach, ac mae eraill yn ysgafnach.

Mae gweithio o gwmpas y cartref ar brosiectau gwella gartref yw'r ffordd hawsaf i greu tegwch ychwanegol ar gyfer y cartref. Yn ychwanegol, do-it-eich hun gall prosiectau arbed llawer o arian drwy osgoi'r angen i logi gweithwyr proffesiynol. Fodd bynnag, mae rhai swyddi gwella'r cartref y mae angen ei adael i dechnegwyr sydd â'r cyfarpar a'r profiad cywir i wneud y gwaith yn iawn.

Comments are closed.