staten island basement remodel

staten island kitchen contractors

staten-island-bathroom-remodel

Ewinedd Down Mae'r Awgrymiadau Gwella Cartrefi Mwyaf Defnyddiol

Postiwyd ar: July 16th, 2014 gan Matt Loughran
0

Beth ydych chi'n ei wybod am gwella'r cartref? A oes gennych gynllun? Os byddwch yn gwneud, a ydych yn dymuno wella arno? Beth yw eich set sgiliau fel? A yw hyn yr ydych yn ei ddefnyddio gweithio gyda'ch cartref? A ydych yn sicr eich bod yn gosod pethau yn iawn? Os na allwch ateb y cwestiynau hyn yn hyderus, edrychwch ar yr awgrymiadau isod.

Os ydych yn chwilio am brosiect gwella cartrefi swyddogaethol, ceisiwch “adeiladu.” Waliau creu llawer o le gwastraffu. Ychwanegwch cypyrddau llyfrau gyfateb yn eich ystafell fyw neu adeiladu sedd ffenestr lle y gall eich teulu eistedd a darllen. Gall prosiectau syml fel y rhain yn gwneud pob lle yn eich cartref y gellir ei ddefnyddio a gwerthfawr at eich teulu.

Mae'n rhaid i chi sylweddoli y mae marchnad mwy ar gyfer mwy o bobl modern. Hyd yn oed os ydych yn mwynhau eich hen ffyrnau arddull a oergelloedd, bydd rhaid i chi foderneiddio ei. Ceisiwch wneud popeth lliw tebyg fel oergell dur di-staen a phaentio eich muriau o liw llwyd neu wyn.

Defnyddiwch poteli dwy-litr oed ar gyfer storio yn eich cegin. Maent yn dryloyw ac yn amddiffyn bron unrhyw beth, nwyddau megis sych fel siwgr, blawd, a blawd corn. Gallwch eu cadw ar silff, yn yr oergell, neu hyd yn oed yn y rhewgell. Pan fyddwch angen rhywbeth cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cymryd y caead i ffwrdd ac yn arllwys.

Wella golwg eich cegin gyda gwrth-top cerrig naturiol. Stone gwrth-topiau yn dod mewn amrywiaeth o batrymau a lliwiau, ac maent o bosibl yr wyneb mwyaf gwydn y gallwch ddewis. Sold mewn slabiau, eu bod yn dal dŵr a gwres gwrthsefyll, a gwrthsefyll crafiadau a staeniau. Mae yna nifer o garreg naturiol gwrth-topiau poblogaidd i ddewis o'u plith, gan gynnwys marmor, llechi, gwenithfaen a sebonfaen. Er eu bod yn tueddu i fod yn eithaf drud, mae'n werth y buddsoddiad, gan eu bod yn para am amser hir iawn, ac ychwanegu gwerth at eich ty.

Newid i lamp llawr i ryddhau lle ar eich nightstand neu ddiwedd y tabl. Mae'r rhain yn lampau rhydd-sefyll yn hawdd i'w symud o gwmpas, tra bod lampau bwrdd yn gofyn llawer o le wyneb. Mae llawer o lampau unigryw a diddorol i ddewis ohonynt.

Defnyddiwch eich hen rac bagiau fel tabl mewn maes arall o'r tŷ. Defnyddiwch rai gwydr o ffrâm fawr ac ludo i'r rhesel i gael ei ddefnyddio fel wyneb. Bydd hyn yn rhoi tabl hardd i chi heb unrhyw gost.

Ddofi annibendod chi a'i labelu yn ymarferol ar gyfer rhad ac am ddim. Weithiau rydym yn treulio gormod o amser yn meddwl am drefnu a dim digon o amser yn gwneud ei. Fynd yn ei flaen, ddatrys y sborion o annibendod mewn blychau cardfwrdd am ddim ac yn labelu'r outsides gyda thâp masgio a marciwr annileadwy. Gallwch berffeithio y cyfan yn ddiweddarach!

I arddangos gwely blodau neu dirlunio manylion yn arbennig o hardd, dwyn tric hwn o garddwriaethwyr nodi a churaduron ardd fotaneg: gosodiadau goleuo sefyllfa acen yn yr awyr agored y tu ôl i blanhigion neu cerfluniaeth i ddatgelu'r siapiau unigryw ddramatig, gweadau, a ffurf llwyni, blodau, a gweiriau addurnol. Mae hon yn dechneg arbennig o effeithiol ar gyfer gerddi sengl-lliw neu dirweddau.

Ail-fodelu Ystafell Ymolchi

Pan fyddwch yn mynd i ailfodelu eich ystafell ymolchi, fynd yn fach ar y dechrau. Gall treulio llai yn dal i wneud yr ystafell ymolchi yn edrych crand. Amnewid bariau tywel, dalwyr papur tŷ bach, y drych, a bod eich gêm golau. Peintio yn gloywi ar unwaith. Y canlyniad fydd ystafell ymolchi diweddaru sy'n hawdd ar y waled.

Does dim angen am ailfodelu ystafell ymolchi lawn pryd y gallwch wneud eich ystafell ymolchi yn fwy ymarferol a stylish drwy osod gosodiadau newydd. Diweddaru y gawod gyda phen cawod mwy addasadwy neu mae modelau hyd yn oed sy'n dynwared glaw! Faucets sinc newydd, raciau tywel, caledwedd neu drychau cabinet yn ddewisiadau effeithiol eraill. Newid eich gosodiadau a byddwch yn diweddaru eich steil gyda allan yn torri eich cyllideb.

Os ydych yn ailfodelu eich ystafell ymolchi, efallai nad ydych am i gymryd lle y twb. Mae'n haws, fwy darbodus ac effeithiol iawn i gael ei wyneb newydd yn lle hynny. Os yw eich twb yn cael ei wneud o borslen, mae yna lawer o lefydd i gael ei refinished. Gallant hefyd ail-orffen y teils sydd yn uwch na twb yn hytrach na mynd i lawr. Mae'n ddibwrpas i gymryd lle y twb cyfan, yr amod bod y twb yn rhydd o ddifrod dŵr.

A ydych yn fwy gwybodus pan ddaw i wella cartrefi? A oes gennych gynllun sy'n gweithio bellach? Wedi eich sgiliau gwell? A allwch chi bellach yn defnyddio pethau sy'n gweithio gyda'ch cartref? Ydych chi'n gwybod sut i osod yn iawn pethau? Gydag unrhyw lwc, y cynghorion Dylai uchod wedi bod o gymorth i chi ateb y cwestiynau hyn.

Comments are closed.