staten island basement remodel

staten island kitchen contractors

staten-island-bathroom-remodel

Cynghorion hynod am y Prosiect Gwella Cartrefi Gorau

Postiwyd ar: July 17th, 2014 gan Matt Loughran
0

Eich cartref gofyn am waith trwsio, ond eich bod yn ymwybodol o sut i ddechrau. A yw hynny'n ddisgrifiad cywir o'r eich amgylchiadau? Mae'n beth cyffredin i bobl i oedi prosiectau gwella cartref oherwydd diffyg gwybodaeth am ddechrau. Gobeithio, Gall yr erthygl canlynol eich helpu i gael eich cartref yn gyfredol.

A yw eich porth angen swydd paent newydd? Defnyddiwch paent allanol o ansawdd da. Jyst gwnewch yn siŵr y paent newydd yn yr un ganolfan; defnyddio olew dros seiliedig ar olew a latecs dros paent seiliedig ar ddwr. Paent olew yn iawn i trim ond nid iawn i dec am ei fod yn rhy slic mewn amodau gwlyb.

Os byddwch yn refinish eich cypyrddau presennol, yn hytrach na phrynu rhai newydd, gallwch arbed llawer ar eich ailfodelu cegin. Ychwanegwch paent i'r canolfannau, gosod drysau newydd a chyffwrdd nhw i fyny gyda chaledwedd gydlynu'n dda-ac rydych gael golwg hollol newydd. Bydd yn dod â eich cegin i mewn i edrych yn llawer mwy modern heb y pris tocyn uchel.

Treuliwch amser unwaith yr wythnos i llwch holl addurniadau cartref. Llwch yn cynnwys alergenau sy'n gallu gwaethygu alergeddau. Glanhau eich ategolion nid yn unig yn gwarantu eich bod yn gwared ar y llwch a baw, mae hefyd yn helpu wirio ar gyfer gwesteion heb wahoddiad, megis pryfed cop, morgrug neu chwain.

Defnyddiwch cannydd i glanweithio eich comôd. Efallai y bydd y cannydd yn cael arogl annymunol, ond bydd yn lleihau lledaeniad germau a bod eich risg o gael salwch, yn ogystal â rhoi toiled yn lân ac yn sgleiniog chi. Os ydych yn bryderus iawn am y arogl, ceisiwch cannydd persawrus.

Pan yn y broses o chwilio am gartref, mae yna nifer o broblemau y gallwch weld yn amlwg, megis naddu paent, nenfydau drwg, a deciau pydru. Fodd bynnag, materion fel problemau strwythurol, weirio gwael, a gall awyru lousy ond yn cael ei darganfod gan arolygydd cartref proffesiynol. Rhowch ychydig o arian mewn cyn i chi brynu, ac ni fydd yn rhaid i chi boeni cymaint am waith atgyweirio yn nes ymlaen.

Mae'r clustogau yn eich cadeiriau a soffas yn anochel yn mynd yn fflat ac cywasgedig dros amser. Os ydych am “fflwff” i fyny clustogau rhai, ac yn rhoi bywyd newydd iddynt, defnyddiwch yr haul. Bydd y gwres yn sychu'r lleithder allan a dylai'r adlam yn ôl yn eich clustogau. Flip y clustogau a pheidiwch â gadael nhw allan yn yr haul yn rhy hir, oherwydd efallai y byddant yn dod yn pylu.

Gofynnwch i drydanwr i osod allfa yn y cwpwrdd dros ble mae eich microdon yn. Nawr gallwch guddio y llinyn at eich microdon. Bydd yn beth hawdd fel 'na dileu cordiau hongian yn y gegin.

Hoffech chi wella awyrgylch eich cartref heb wario llawer o arian? Un ffordd wych i ychwanegu sbeis bach o geinder i'ch setup cartref yw i gymryd lle eich cloch drws gydag un newydd. Mae hyn yn helpu i'r ymwelydd i gael blas gwahanol wrth fynd i mewn i'ch cartref eto.

Gall unrhyw un sy'n ymroddedig wneud gwelliant cartref. Os nad oes gennych unrhyw brofiad, holl rhaid i chi ei wneud yw dysgu'r wybodaeth. Rydych chi wedi newydd orffen darllen canllaw cychwynnol a oedd yn llawn o bob math o wybodaeth ddefnyddiol. Bydd defnyddio'r wybodaeth yma yn rhoi hyder i symud ymlaen i chi, a ydych yn dewis contractwr i wneud y gwaith, neu fynd i'r afael swydd eich hun.

Comments are closed.