staten island basement remodel

staten island kitchen contractors

staten-island-bathroom-remodel

Syml Prosiectau Gwella Cartrefi ar gyfer eich cegin

Postiwyd ar: July 2nd, 2014 gan Matt Loughran
0

Y dyddiau hyn, y cegin yn fwy na dim ond lle i baratoi bwyd. Mae pobl yn defnyddio eu cegin fel canolfan gymdeithasol ar gyfer eu cartref, lle i ddiddanu gwesteion. Mae rhai pobl hyd yn oed yn defnyddio eu cegin fel swyddfa gartref a chanolfan negeseuon. Gall rhai prosiectau gwella cartref syml yn cymryd eich cegin, ac yn troi i mewn i le lle gallwch gymdeithasu gyda theulu a ffrindiau, yn ogystal â lle i goginio a gweini prydau bwyd.

Un o'r eitemau mwyaf amlwg yn eich cegin yn y cypyrddau. Mae set o cypyrddau salw yn dod i lawr eich cegin cyfan. Mewn rhai achosion,, Nid oes angen i chi wneud llawer i eich cypyrddau. Dechreuwch drwy newid y caledwedd. Mae rhai drysau newydd dolenni a gall tynnu drôr newid golwg eich cypyrddau. Os bydd y blychau cabinet mewn cyflwr da, yna bydd efallai dim ond rhai drysau newydd a wynebau drôr yn newid i fyny 'r golwg, a gwella eich cypyrddau ddramatig. Mewn rhai achosion,, bydd rhai trim newydd ar y drysau cabinet hefyd yn gweithio.

Prosiect gwella cartref syml arall a fydd yn gwella golwg eich cegin yn paent newydd. Gadewch i ni ei wyneb, paent gwyn yn ddiflas. Paent gwyn hefyd yn dangos pob staen o fwyd splattered. Gallwch ddewis lliw niwtral i gynhesu i fyny pethau yn eich cegin. Nid oes angen i chi gyfyngu eich hun i liw niwtral, er. Gall lliwiau llachar ychwanegu rhywfaint o gyffro a phersonoliaeth i'ch cegin. Dim ond yn cymryd peth amser i ymchwilio lliwiau, er. Mae rhai yn well ar gyfer ceginau nag eraill.

Meddyliwch am y swyddogaeth eich cegin. Os brin o le cownter eich cegin, Yna, efallai y byddwch am ystyried ychwanegu ynys. Gallwch ddod o hyd certiau bach gyda thopiau bloc cigydd y gellir eu defnyddio fel ynys gegin, neu symud o gwmpas eich cegin yn ôl yr angen. Am ynys mwy o faint, gallwch osod rhai cypyrddau cegin ac arnynt cownter i ddarparu mwy o le gwaith. Os ydych wir eisiau mynd i gyd allan ar ynys gegin, gallwch adeiladu ynys gyda sinc neu stovetop.

Gall backsplash newydd hefyd yn ychwanegu ychydig classy at eich cegin. Teils ar gael mewn amrywiaeth eang o feintiau, lliwiau, a gweadau. Mae backsplash teils yn hawdd i'w gosod, yn ogystal. Gallwch ddefnyddio teils o un lliw, neu gallwch ychwanegu sblash o liw o bryd i'w gilydd. Gall deunyddiau eraill hefyd gael eu defnyddio i greu backsplash unigryw. Gall taflenni copr a thun yn cael ei ddefnyddio i greu backsplash unigryw ar gyfer eich cegin. Copr yn enwedig yn dod i mewn taflenni gyda llawer o wahanol patinas i gyd-fynd ag unrhyw addurn cegin.

Mae nifer o brosiectau gwella'r cartref y gallwch ei wneud eich hun i wneud eich cegin diflas lle i hongian allan gyda theulu a ffrindiau. Os nad ydych yn teimlo'n gyfforddus yn gwneud prosiectau hyn eich hun, gallwch chi bob amser llogi contractwr i wneud y prosiect. Nid oes unrhyw reswm i fod yn gaeth gyda chegin ddiflas, pan gyda dim ond ychydig o newidiadau bach; gallwch wneud eich cegin ystafell hwyl ac yn unigryw yn eich tŷ.

Comments are closed.