staten island basement remodel

staten island kitchen contractors

staten-island-bathroom-remodel

Awgrymiadau Plymio syml y gall Well Gwaith Ac pawb Deall

Postiwyd ar: July 25th, 2014 gan Matt Loughran
0

plumbing

Yn plymio, Gall llawer o bethau yn mynd y gwrthwyneb i sut yr hoffech iddynt fynd. Mae yna rai pethau plymio a all ymddangos yn anodd tra gall eraill ymddangos yn haws i ddelio â. Beth bynnag efallai y digwydd, mae'n hanfodol eich bod yn cael rhywfaint o addysg am blymio fel y gall problem cael eu hatgyweirio mewn modd amserol.

Dylech osgoi talu'r plymwr nes iddo orffen y swydd. Efallai y bydd rhaid i chi roi arian i lawr cyn iddynt ddechrau gweithio, ond osgoi talu cyfanswm nes ei fod wedi gwneud. Mae hyn yn sicrhau na fydd y plymiwr rhoi'r gorau i'r swydd hanner ffordd, a bydd hefyd yn gofalu am ansawdd eu gwaith yn fwy.

Mae gwybod eich offer a sut i ddefnyddio gallu eu helpu yn fawr yn eich profiad plymio. Darllenwch llawlyfrau a gwneud rhywfaint o waith ymchwil ar y rhyngrwyd cyn dechrau prosiect plymio. Cyn rhoi cynnig ar unrhyw waith atgyweirio, cynllunio ymlaen llaw, neu efallai y byddwch yn gwneud camgymeriad costus.

Rhowch yr holl hidlenni draeniau i gasglu mater gronynnol sy'n gallu glocsen pibellau. Glanhewch y hidlydd sinc y gegin unrhyw adeg rhywbeth yn casglu ynddo. Glanhewch y hidlydd bathtub bob ychydig ddyddiau cyn iddo dod yn rhwystredig.

Peidiwch â rhoi pethau fel braster, olew neu saim i lawr eich draeniau. Grease caledu pan mae'n oeri a bydd yn glocsen eich pibellau. Mae hyn yn fwyaf wir os ydych yn defnyddio gwaredu garbage, gan fod y braster yn achosi i'r llafnau i weithredu arafach a byddant yn dod yn llai effeithiol. Dylech waredu pob olew y tu allan i'r sinc.

Os ydych am wneud yn siŵr bod eich gwaredu garbage yn mynd i fod o gwmpas yr amod bod y tŷ y mae tu mewn, gwnewch yn siŵr eich bod yn glanhau yn aml. Gellir Glanhau yn cael ei wneud gydag amrywiaeth o bethau y gallech eisoes yn eich cartref, megis golchi llestri sebon, y pil o lemwn, neu y pyllau o geirios. Pan fyddwch yn creu amserlen lanhau reolaidd, gallwch wneud yn siŵr eich gwaredu garbage yn rhedeg mewn cyflwr tip-top ac arogleuon ffres ac fel newydd.

Atodlen un plymwr i ofalu am eich holl faterion mewn un ymweliad sengl. Efallai y cewch eich temtio i alw plymwr proffesiynol os oes gennych unrhyw faterion fân, ond gall arbed eich problemau plymio am un tro yn gadael i chi roi hynny arian yn ôl i mewn i waith atgyweirio. Gallwch arbed arian trwy unig dalu ffi galwad gwasanaeth sengl yn hytrach na dod i ben i fyny gyda oriau lluosog yn cael bil o ymweliadau lluosog.

Byddwch yn siŵr bod y tyllau gorlifo yn rhydd o falurion. Tyllau gorlif dal y dŵr dros ben o sinc gorlifo. Efallai na fyddant yn swnio fel mater o bwys mawr hyd nes y byddwch mewn gwirionedd yn eu hangen. Clirio tyllau gorlifo eich sinc yn bob hyn a hyn, tra'n gwirio am unrhyw broblemau eraill neu atgyweiriadau angenrheidiol.

Peidiwch â fflysio pethau unneeded i lawr eich toiled os ydych am leihau eich siawns o gael problemau. Peidiwch â fflysio unrhyw beth sy'n debygol o ddiddymu a ddirwyn pibellau clocsio, megis diapers, meinweoedd, tywelion papur a pheli cotwm. Hefyd, ydych am ddefnyddio swm lleiaf o bapur toiled i lanhau eich hun.

Glanhewch hidlo lint eich sychwr yn. Mae hyn yn cynnal a chadw ataliol a fydd yn atal llawer o broblemau, gan gynnwys tanau. Gwnewch yn siŵr eich bod yn archwilio'r trap fflwff ar gyfer unrhyw dyllau neu dagrau a allai olygu lint yn mynd i eich pibellau, a allai arwain at glocsiau a phroblemau eraill i ddelio â.

Rhedeg dŵr oer tra'n defnyddio eich gwaredu garbage cael ei argymell er bod rhai pobl yn mynnu nad oes rhaid i chi. Mae'n ymddangos fel dŵr yn helpu i wneud y swyddogaeth gwaredu yn fwy esmwyth, ac mae llawer o bobl yn syml yn cymryd yn ganiataol bod hyn yn wir, ond nid yw'n wir yn yr achos. A dweud y gwir, Gall y dŵr yn gwneud y ffon garbage â gwaredu, sy'n gallu arwain at fwy o ddifrod.

Fel y gwyddoch, Gall plymio gael llawer o bethau gwahanol yn mynd o'i le ag ef. Os ydych yn defnyddio y cynghorion ydych newydd ei ddysgu, byddwch yn cael amser haws gosod beth bynnag broblemau y gallech ddod ar eu traws.”

Tags:.

Comments are closed.