staten island basement remodel

staten island kitchen contractors

staten-island-bathroom-remodel

වැඩ හොඳයි ඒ හැමෝම තේරුම්ගන්න පුළුවන් සරල, ජලනල කාර්මික ශිල්පය ඉඟි

මත පලකරන්නා: July 25th, 2014 මතෙ Loughran විසින්
0

plumbing

ජලනල දී, ගොඩක් දේවල් ඔබ ඔවුන්ට යන්න කැමති වන්නේ කෙසේද යන්න විරුද්ධ යන්න පුළුවන්. අන් අය සමඟ කටයුතු කිරීමට පහසු කිරීමට නොහැකි අතර, දැඩි බවක් හැකි බව සමහර ජලනල දේවල් තියෙනවා. මෙම නඩුව විය හැකි ඕනෑම දෙයක්, ප්රශ්නයක් කාලානුරූප ක්රමයට අලුත්වැඩියා කළ හැකි නිසා ඔබ ජලනල ගැන සමහර අධ්යාපනය ඇති බව තීරණාත්මක එය.

ඔහු රැකියාව අවසාන වීමෙන් තෙක් භාවනා කිරිම ගෙවන වළකින්න. ඔවුන් කම්කරු පන්තිය ආරම්භ කිරීමට පෙර ඔබ මුදල් බිඳ දමා වීමට සිදු විය හැකිය, නමුත්, එය සිදු කරන තෙක් මුළු මුදල ෙකොපමණද ගෙවන මග. මෙම භාවනා කිරිම රැකියා අතරමග අතහැර නොවන බව සහතික, ද වැඩි ඔවුන්ගේ වැඩ කටයුතු ගුණාත්මකභාවය ගැන සැලකිලිමත් වනු ඇත.

ඔබගේ මෙවලම් දැන සහ ඒවා භාවිතා කිරීමට ඔබේ ජලනල අත්දැකීම් බොහෝ සෙයින් උදව්. වූ ජලනල ව්යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට පෙර අත්පොත් කියවන්න සහ අන්තර්ජාලය මත යම් පර්යේෂණ කරන්න. කිසිදු අලුත්වැඩියාවක් උත්සාහ කිරීමට පෙර, අනාගතය සැලසුම්, හෝ ඔබ වියදම් අධික විය හැක අත්වැරැද්දක්.

පයිප්ප ගෙනැවිත් හැකි බව අංශු, රැස් කිරීමට සියලු කානු strainers දෙන්න. මුළුතැන්ගෙයි බේසම යුගය දෙයක් එය එකතු ඕනෑම අවස්ථාවක පිරිසිදු. එය අවහිර වුනු ඇඳෙයි පෙර සෑම දින කිහිපයකට බාත් ටබ් යුගය ඉවත් කරන්න.

මේදය වගේ දේවල් නොකරන්න, තෙල් හෝ ග්රීස් පහළ ඔබගේ කානු. ග්රීස් එය ඇහැලේපොල කුමාරිහාමිට විට දැඩි වන ඔබේ පයිප්ප ගෙනැවිත් ඇත. ඔබ කසල බැහැර භාවිතා කරන්නේ නම් එය ඉතාම සත්යයක්, තෙල තල මන්දගාමී කටයුතු කිරීමට හේතු ඔවුන් අඩු කාර්යක්ෂම බවට පත්වනු ඇත ලෙස. ඔබ බේසම පිටත සියලු තෙල් ඉවත් කළ යුතු.

ඔයාට විශ්වාසද ඔබගේ අපද්රව්ය බැහැර තාක් කල් එය ඇතුළත වේ නිවසේ ලෙස පමණ වනු ඇත කිරීමට අවශ්ය නම්, ඔබ බොහෝ විට එය පිරිසිදු බවට වග බලා ගන්න. පිරිසිදු ඔබ මේ වන විටත් ඔබේ නිවස තුළ තිබිය හැකි දේවල් රාශියක් හා සිදු කළ හැකි, එවැනි ආහාරයක්-ෙසෝදන සබන් ලෙස, ලෙමන් වන rinds, ගෙඩි හෝ වලවල්. ඔබ සාමාන්ය පිරිසිදු කාලසටහන නිර්මාණය කරන විට, ඔබ ඔබේ කසල බැහැර උසස් තත්වයෙන් දිවෙන සහ නැවුම් සුවඳ හා නව වැනි වග බලා ගන්න පුළුවන්.

එක් තනි සංචාරය ඔබගේ සියලු ප්රශ්න බලාගන්න උපෙල්ඛනෙය් එක් භාවනා කිරිම. ඔබ යම් සුළු ප්රශ්න ඇති නම්, ඔබ වෘත්තීය භාවනා කිරිම කතා කිරීමට ඔබ පෙළඹෙනු ඇත, නමුත් එක් කාලයක් සඳහා ඔබේ ජලනල ප්රශ්න ඉතිරි ඔබට නැවත අලුත්වැඩියා බවට එම මුදල් තබා කරගන්න පුළුවන්. ඔබ පමණක් තනි සේවා ඇමතුම් ගාස්තුව ගෙවීම වෙනුවට බහු පැය කිහිපයක් චාරිකා සිට බිල්පත යවන සමග අවසන් වන මුදල් ඉතිරි කර ගත හැක.

පිටාර ගැලීමෙන් සිදුරු සුන්බුන් නිදහස් ඇති බවට වග බලා ගන්න. පිටාර සිදුරු වූ පිටාර ගැලීම බේසම සිට අතිරික්ත ජලය අල්ලා. ඇත්ත වශයෙන්ම ඔබ ඔවුන් අවශ්ය වන තුරු ඔවුන් විශාල වැදගත් කරුණක් වගේ නොහැකි විය හැක. සෑම බොහෝ විට ඔබගේ බේසම ගේ පිටාර කුහර ඉවත්, වෙනත් ඕනෑම ගැටලු හෝ අවශ්ය අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා පරීක්ෂා අතර.

ඔබ ප්රශ්න ඇති ඔබේ අවස්ථාවක් අඩු කිරීමට ඔබට අවශ්ය නම් ඔබේ වැසිකිළි පහළ අනවශ්ය දේවල් වතුරෙන් සෝදා එපා. විසුරුවා ගැනීමට අපහසු දෙයක් අර වතුරෙන් සෝදා සහ පයිප්ප ගොඩගැසී අකුල එපා, එවැනි ඩයපර් ලෙස, පටක, කඩදාසි තුවා සහ කපු පන්දු. අමතරව, ඔබ ශුද්ධ පවිත්ර කිරීම සඳහා වැසිකිළි කඩදාසි අවම වශයෙන් ප්රමාණය භාවිතා කිරීමට අවශ්ය.

ඔබගේ වියළනය ගේ lint පෙරහන පිරිසිදු. මෙය බොහෝ ගැටලු වළක්වා බව වැළැක්වීමට නඩත්තු, ගිනි ඇතුළු. ඔබ lint අදහස් විය හැකි ඕනෑම බෙන හෝ කඳුළු සඳහා lint උගුලක් ඔබගේ පයිප්ප යන්නේ පරීක්ෂා බවට වග බලා ගන්න, සමග ගනුදෙනු කිරීමට ක්ෙලොග්ස් සහ වෙනත් ගැටලු ඇති විය හැකි වන.

ඔබගේ අපද්රව්ය බැහැර භාවිතා කරන අතරතුර සීතල වතුර දිවීම සමහර අය ඔබට නොමැති බව අවධාරනය වුවත් නිර්දේශ කරනු ලැබේ. ජල පීඩනය වැඩි කරයි බැහැර කාර්යය බවට පත් කිරීමට ද උපකාරී වනු ඇත වගේ පෙනේ, හා තවත් බොහෝ අය හුදෙක් මෙය මෙසේ වන්නේ යැයි උපකල්පනය, නමුත් එය ඇත්තටම එය එසේ නොවේ. ඇත්තටම, ජලය බැහැර කිරීම කුණු දණ්ඩක් කරන්න පුළුවන්, වැඩි හානි කිරීමට තුඩු දිය හැකි.

ඔබ දන්නා ආකාරයට, ජලනල විවිධ දේවල් ගොඩක් එය වරදක් යන්න පුළුවන්. ඔබ උපදෙස් භාවිතා කරන්නේ නම් ඔබ ඉගෙනගෙන තිබෙනවා, ඔබ ඇතිවිය හැක, කුමන අන්දමේ ගැටලුවලට සවි පහසු කාලය ඇත.”

ඇමිණුම්:.

අදහස් වසා.