staten island basement remodel

staten island kitchen contractors

staten-island-bathroom-remodel

Atebion Syml ar gyfer eich Gwella Cartrefi

Postiwyd ar: July 9th, 2014 gan Matt Loughran
0
home improvement

Gall eich prosiectau cartref-wella yn dwyn ffrwyth pan fydd gennych yr offer a'r wybodaeth gywir. Mae'r erthygl hon yn llawn o awgrymiadau a thechnegau y gallwch eu defnyddio i wneud y gorau prosiectau gwella cartref. Darllenwch ymlaen i wireddu gwir botensial eich cartref.

Defnyddiwch sbwng ar eich drywall. Defnyddiwch sbwng yn lle sander ar y gwythiennau drywall y rhai. Ar ôl ychydig o geisiau, byddwch yn dod o hyd i sbwng gwlyb i fod yr un mor llwyddiannus yn llyfnhau y gwythiennau eich drywall fel sandio golau yn. Mae'n werth y buddsoddiad i ddysgu gan na fydd yn rhaid i chi anadlu i gyd llwch.

Defnyddiwch lud poeth i sicrhau bod eich cnau a bolltau aros gyda'u cynwysyddion storio. Gall hyd yn oed y system fwyaf drefnu cyflenwadau fod yn broblem pan fyddwch yn chwilio am bod un darn o galedwedd elusive. Gall hyd yn oed labeli clir yn ymddangos yn aneglur pan fyddwch yn wyllt chwilio cynwysyddion lluosog ar gyfer rhan fach.

Pan fyddwch yn dechrau gwelliannau i'r cartref, dylech feddwl am faint y bydd yn rhaid i chi ei wneud. Eisteddwch i lawr ac yn cymryd yr amser i chyfrif i maes popeth y mae angen i gael ei wneud. Hefyd, ni ddylech anwybyddu gwerth ail farn wrth werthuso eich anghenion a chynlluniau. Drwy wybod popeth rhaid i chi ei wneud, gallwch arbed tunnell o arian.

Cynllunio doeth ymlaen llaw yn allweddol i waith gwella'r cartref llwyddiannus. Gall methiant i gynllunio ymlaen o amser yn drychinebus o ganlyniad i wneud penderfyniadau gwael a byrbwyll. Os ydych yn bwriadu y gwaith yn iawn cyn iddo ddechrau, byddwch yn cael y gwaith yn cael ei wneud yn gyflymach a chyda llai o broblemau.

Os ydych yn bwriadu gwneud gwaith adnewyddu ystafell ymolchi, ceisio gwneud iddyn nhw handicap-hygyrch. Hyd yn oed os na allwch wneud trosiad llawn, mae yna ffyrdd i wneud eich ystafell ymolchi yn fwy hygyrch. Mae hyn yn bwysig yn enwedig os ydych yn bwriadu ymddeol a heneiddio yn eich cartref. Os byddwch yn gwerthu eich cartref, Bydd y paratoadau hyn yn ychwanegu at werth eich tŷ ar y farchnad.

Gwneud gwaith trwsio i'ch cartref o bryd i chi gymryd sylw o ddifrod. Os byddwch yn aros y bydd yn achosi mwy o ddifrod. Gwrthsefyll hyn! Systemau o fewn eich cartref yn cael eu cysylltu, sy'n golygu y gall difrod yn aml ymledu'n gyflym. Gall mater bach gyflym troi i mewn i broblem enfawr os na fyddwch yn cymryd camau.

Un arferiad sydd yn dda ar gyfer cynnal eich prosiect gwella cartref, yn neilltuo cyllideb benodol ar gyfer uwchraddio a gwaith atgyweirio. Dylai unrhyw un sy'n yn neilltuo swm da o faint bob blwyddyn ar gyfer gwaith cynnal a chadw cartref yn mynd i gael tŷ sy'n aros mewn gwell cyflwr. Pryd bynnag y caiff arian ei sydd dros ben ar ôl diwedd blwyddyn, yn hawdd cael ei osod o'r neilltu i ddefnyddio tuag at brosiect ehangach yn y flwyddyn ganlynol.

Ydych chi'n chwilio am ffordd rad i ychwanegu ychydig o ddosbarth i eich cartref? Ffordd wych o roi mewn cysylltiad cain yw i roi mewn cloch y drws newydd. Os ydych yn gwneud hynny, Bydd ymwelwyr yn awtomatig yn cael ymdeimlad newydd eich ty.

Mae'n bwysig cael sawl amcangyfrifon wrth ddewis contractwr, ac mae angen i amcangyfrifon hynny fod yn seiliedig ar yr un manylebau. Byddwch yn glir am yr hyn y mae angen ei disodli neu eu hatgyweirio a chadw'r rhestr cyson rhwng contractwyr. Newid eich syniadau yn gyson, bydd yn amharu ar eich gallu i ddod o hyd i'r fargen orau.

Cyn i chi paent dros wal sgleiniog-paentio, beintio'r waliau gyda paent preimio. Mae hyn yn sicrhau y paent ffyn ymlaen yn dda. Gan ddefnyddio primer yn hanfodol os ydych yn newid wal tywyll i roi arlliw ysgafnach, gan na fydd angen i chi cynifer o gotiau o baent.

Rydych yn gwybod y wybodaeth angenrheidiol er mwyn cyflawni eich prosiectau gwella'r cartref. Os ydych yn sownd unrhyw adeg yn ystod eich prosiect, adolygu'r wybodaeth a ddarperir yma i ddod o hyd i ateb i'ch problem.”

Comments are closed.