staten island basement remodel

staten island kitchen contractors

staten-island-bathroom-remodel

ඔබේ මුල් පිටුව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා සරල විසඳුම්

මත පලකරන්නා: July 9th, 2014 මතෙ Loughran විසින්
0
home improvement

ඔබ නිවැරදි මෙවලම් හා දැනුම ඇති වූ විට ඔබේ මුල්-සංවර්ධන ව්යාපෘති ඵල දරණ හැකි. මෙම ලිපිය ඔබ නිවසේ සංවර්ධන ව්යාපෘති උපරිම කිරීමට භාවිතා කළ හැකි ඉඟි සහ ශිල්ප ක්රම පිරී ඇත. ඔබගේ නිවසේ සැබෑ විභවය අවබෝධ කර ගැනීමට කියවන්න.

ඔබගේ දෛවය විසින් මත ස්පොන්ජියක් භාවිතා කරන්න. එම දෛවය විසින් කම්මැල්ලවීර මත ස්පොන්ජියක් වෙනුවට භාවිතා කරන්න සෑන්ඩර්. කිහිපයක් උත්සාහක දිනුම් පසු, ආලෝකය සෑන්ඩින් ලෙස ඔබ තෙත් ස්පොන්ජියක් ඔබගේ දෛවය විසින් ඇති කම්මැල්ලවීර සුමට දී ඒ තරම් ම සාර්ථක වීමට සොයා. ඔබ සියලු දූවිලි ආශ්වාස කළ යුතු නැත සිට මේ වන විට ආයෝජන ඉගෙන ගැනීමට වටිනවා.

ඔබගේ ඇණ සහ මුරිච්චි ඔවුන්ගේ ගබඩා කන්ෙට්නර් එක්ක ඉන්න තහවුරු කිරීම සඳහා උණුසුම් මැලියම් භාවිතා කරන්න. ඔබ දෘඩාංග එක් දුරවබෝධාත්මක කෑල්ලක් සඳහා සොයන විට සැපයුම් පවා බොහෝ සංවිධානාත්මක පද්ධතිය ප්රශ්නයක් විය හැක. ඔබ තුල ඉවක්බවක් නැතිව කුඩා කොටසක් වෙනුවෙන් කන්ටේනර් සොයමින් සිටින විට පවා පැහැදිලි ලේබල් වූ නොපැහැදිලි වැනි කිරීමට නොහැකි.

ඔබ නිවසේ වැඩි දියුණු කිරීම් ආරම්භ කරන විට, ඔබ ඒ සඳහා ඔබ කළ ආකාරය බොහෝ ගැන කල්පනා කළ යුතුයි. ඉටු කිරීමට අවශ්ය සෑම දෙයක්ම කොපමණද යන්න ගණනය කිරීමට ඉඳගෙන, එහි කාලය ගත. ඔබ ද ඔබේ අවශ්යතා හා සැලසුම් ඇගයීමට ලක් දෙවන අදහස් වටිනාකම වට්ටම් කළ යුතු නැහැ. ඒ සඳහා ඔබ කළ සියලු දේ දැන විසින්, ඔබ මුදල් ඉතිරි කර ගත හැකි වනු ටොන්.

දූරදර්ශී අත්තිකාරම් සැලසුම් සාර්ථක ගෙදර වැඩිදියුණු කටයුතු සඳහා ප්රධාන වේ. ඉදිරි කාලය සැලසුම් කිරීමට අපොහොසත් වීම හේතුවෙන් දුප්පත් හා ආවේගශීලී තීරණ විනාශකාරී විය හැකි. එය ආරම්භ කිරීමට පෙර ඔබ නිසි රැකියා ඔබ අදහස් කරන්නේ නම්, ඔබ විසින් කාර්යය වඩා ඉක්මනින් හා අඩු කළ ගැටලු සමග ලක්වෙයි සොයා.

ඔබ, නාන කාමරය ප්රතිසංස්කරණ කිරීමට අදහස් කරන්නේ නම්, ඔවුන් අපිට බාධාවක්-ප්රවේශ කිරීමට උත්සාහ. ඔබ සම්පූර්ණ පරිවර්තනය කරන්න බැහැ පවා නම්, ඔබගේ නාන කාමරය වඩා පහසුවෙන් ප්රවේශ කිරීමට ක්රම ඇත. මෙය ඔබට ඔබේ නිවසේ විශ්රාම වයසට කිරීමට අදහස්, විශේෂයෙන්ම නම් වැදගත් වේ. ඔබ ඔබේ ගෙදර විකුණන්නේ නම්, මෙම සූදානම් වෙළෙඳපොළ මත ඔබේ නිවසේ වටිනාකම එකතු වනු ඇත.

ඔබේ නිවසට අලුත්වැඩියා ඔබ හානි සලකන්න මොහොතේ කරන්න. ඔබ බලා නම් එය වඩාත් හානි ඇති කරනු ඇති. මෙම විරුද්ධ! ඔබගේ නිවසේ පද්ධති සම්බන්ධ, වන හානිය බොහෝ විට ඉක්මනින් ව්යාප්ත විය හැකි බවයි. ඔබ පියවර ගත නොහැකි නම් සුළු ප්රශ්නය ඉක්මනින් විශාල ප්රශ්නයක් බවට පත් කළ හැකි.

ඔබගේ නිවසේ වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්යාපෘතිය පවත්වා ගෙන යාම සඳහා හොඳ වන එක් පුරුද්දක්, වැඩි දියුණු කිරීම් සහ අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා නිශ්චිත අයවැය ඉවත ඇත. පසෙකට ගෙදර නඩත්තු කිරීම සඳහා සෑම වසරකම වඩා හොඳ හැඩය නගී නිවසක් ඇති යන්නේ හොඳ ප්රමාණයේ ප්රමාණය සකසයි ඕනෑම අයෙකුට. මුදල් වසරකට අවසන් වීමෙන් පසුව කතා හොයාගන්න වන ඕනම, එය පහසුවෙන් ඊළඟ වසරේ දී වඩාත් පුළුල් ව්යාපෘතිය දෙසට භාවිතා කිරීමට වෙන් වේ.

ඔබ ඔබේ නිවසට පන්තියේ ටච් එකතු කිරීමේ අඩු වියදම්කාරී මාර්ගයක් සොයමින් සිටින? එය අලංකාර ස්පර්ශ ක්රියාත්මක කිරීමට විශාල මාර්ගය නව දොර සීනුව ක්රියාත්මක කිරීමට ය. ඔබ එසේ කරනවා නම්, නරඹන්නන් ස්වයංක්රීයව ඔබගේ නිවසේ නව හැඟීමක් ඇති වනු ඇත.

කොන්ත්රාත්කරුවකු තෝරා විට එය විවිධ ඇස්තමේන්තු ලබා ගැනීමට වැදගත් වේ, සහ එම ඇස්තමේන්තු එම පිරිවිතර මත පදනම් විය යුතු. ප්රතිස්ථාපනය හෝ අලුත්වැඩියා කිරීමට අවශ්ය දේ පිළිබඳව පැහැදිලි අදහසක් හා කොන්ත්රාත්කරුවන් අතර ස්ථාවර ලැයිස්තුව තබා. නිතරම ඔබේ අදහස් වෙනස් හොඳම ගනුදෙනුව සොයා ගැනීමට හැකියාව මහත් බාධාවක් වේ.

ඔබ ලියැවුණු පත-පින්තාරු පවුර පුරා තීන්ත ආලේප කිරීමට පෙර, පාථමිකය සමග බිත්ති තීන්ත ආලේප. මෙම තීන්ත හොඳින් මත තදින් බැඳී සිටියි සහතික. ඔබ සැහැල්ලු සෙවන අඳුරු පවුර මාරු වේ නම් පාථමිකය භාවිතා කරමින් අත්යවශ්ය වේ, ඔබ තීන්ත ලෙස බොහෝ කබා අවශ්ය වනු ඇත සිට.

ඔබ ඔබගේ නිවසේ සංවර්ධන ව්යාපෘති ඉටු කිරීම සඳහා අවශ්ය දැනුම තිබිය දැන. ඔබ ඔබගේ ව්යාපෘතිය තුළ ඕනෑම අවස්ථාවක හිර කරන්නේ නම්, ඔබගේ අර්බුදයට විසඳුමක් සෙවීම සඳහා මෙතන සපයා ඇති තොරතුරු සමාලෝචනය කරන්න.”

අදහස් වසා.