staten island basement remodel

staten island kitchen contractors

staten-island-bathroom-remodel

Posts Tagged ‘home improvement

ඔබේ මුල් පිටුව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා සරල විසඳුම්

මත පලකරන්නා: July 9th, 2014 මතෙ Loughran විසින්
0
home improvement

ඔබ නිවැරදි මෙවලම් හා දැනුම ඇති වූ විට ඔබේ මුල්-සංවර්ධන ව්යාපෘති ඵල දරණ හැකි. මෙම ලිපිය ඔබ නිවසේ සංවර්ධන ව්යාපෘති උපරිම කිරීමට භාවිතා කළ හැකි ඉඟි සහ ශිල්ප ක්රම පිරී ඇත. ඔබගේ නිවසේ සැබෑ විභවය අවබෝධ කර ගැනීමට කියවන්න.

ඔබගේ දෛවය විසින් මත ස්පොන්ජියක් භාවිතා කරන්න. එම දෛවය විසින් කම්මැල්ලවීර මත ස්පොන්ජියක් වෙනුවට භාවිතා කරන්න සෑන්ඩර්. කිහිපයක් උත්සාහක දිනුම් පසු, ආලෝකය සෑන්ඩින් ලෙස ඔබ තෙත් ස්පොන්ජියක් ඔබගේ දෛවය විසින් ඇති කම්මැල්ලවීර සුමට දී ඒ තරම් ම සාර්ථක වීමට සොයා. ඔබ සියලු දූවිලි ආශ්වාස කළ යුතු නැත සිට මේ වන විට ආයෝජන ඉගෙන ගැනීමට වටිනවා.

ඔබගේ ඇණ සහ මුරිච්චි ඔවුන්ගේ ගබඩා කන්ෙට්නර් එක්ක ඉන්න තහවුරු කිරීම සඳහා උණුසුම් මැලියම් භාවිතා කරන්න. ඔබ දෘඩාංග එක් දුරවබෝධාත්මක කෑල්ලක් සඳහා සොයන විට සැපයුම් පවා බොහෝ සංවිධානාත්මක පද්ධතිය ප්රශ්නයක් විය හැක. ඔබ තුල ඉවක්බවක් නැතිව කුඩා කොටසක් වෙනුවෙන් කන්ටේනර් සොයමින් සිටින විට පවා පැහැදිලි ලේබල් වූ නොපැහැදිලි වැනි කිරීමට නොහැකි.

ඔබ නිවසේ වැඩි දියුණු කිරීම් ආරම්භ කරන විට, ඔබ ඒ සඳහා ඔබ කළ ආකාරය බොහෝ ගැන කල්පනා කළ යුතුයි. ඉටු කිරීමට අවශ්ය සෑම දෙයක්ම කොපමණද යන්න ගණනය කිරීමට ඉඳගෙන, එහි කාලය ගත. ඔබ ද ඔබේ අවශ්යතා හා සැලසුම් ඇගයීමට ලක් දෙවන අදහස් වටිනාකම වට්ටම් කළ යුතු නැහැ. ඒ සඳහා ඔබ කළ සියලු දේ දැන විසින්, ඔබ මුදල් ඉතිරි කර ගත හැකි වනු ටොන්.

දූරදර්ශී අත්තිකාරම් සැලසුම් සාර්ථක ගෙදර වැඩිදියුණු කටයුතු සඳහා ප්රධාන වේ. ඉදිරි කාලය සැලසුම් කිරීමට අපොහොසත් වීම හේතුවෙන් දුප්පත් හා ආවේගශීලී තීරණ විනාශකාරී විය හැකි. එය ආරම්භ කිරීමට පෙර ඔබ නිසි රැකියා ඔබ අදහස් කරන්නේ නම්, ඔබ විසින් කාර්යය වඩා ඉක්මනින් හා අඩු කළ ගැටලු සමග ලක්වෙයි සොයා.

ඔබ, නාන කාමරය ප්රතිසංස්කරණ කිරීමට අදහස් කරන්නේ නම්, ඔවුන් අපිට බාධාවක්-ප්රවේශ කිරීමට උත්සාහ. ඔබ සම්පූර්ණ පරිවර්තනය කරන්න බැහැ පවා නම්, ඔබගේ නාන කාමරය වඩා පහසුවෙන් ප්රවේශ කිරීමට ක්රම ඇත. මෙය ඔබට ඔබේ නිවසේ විශ්රාම වයසට කිරීමට අදහස්, විශේෂයෙන්ම නම් වැදගත් වේ. ඔබ ඔබේ ගෙදර විකුණන්නේ නම්, මෙම සූදානම් වෙළෙඳපොළ මත ඔබේ නිවසේ වටිනාකම එකතු වනු ඇත.

ඔබේ නිවසට අලුත්වැඩියා ඔබ හානි සලකන්න මොහොතේ කරන්න. ඔබ බලා නම් එය වඩාත් හානි ඇති කරනු ඇති. මෙම විරුද්ධ! ඔබගේ නිවසේ පද්ධති සම්බන්ධ, වන හානිය බොහෝ විට ඉක්මනින් ව්යාප්ත විය හැකි බවයි. ඔබ පියවර ගත නොහැකි නම් සුළු ප්රශ්නය ඉක්මනින් විශාල ප්රශ්නයක් බවට පත් කළ හැකි.

ඔබගේ නිවසේ වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්යාපෘතිය පවත්වා ගෙන යාම සඳහා හොඳ වන එක් පුරුද්දක්, වැඩි දියුණු කිරීම් සහ අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා නිශ්චිත අයවැය ඉවත ඇත. පසෙකට ගෙදර නඩත්තු කිරීම සඳහා සෑම වසරකම වඩා හොඳ හැඩය නගී නිවසක් ඇති යන්නේ හොඳ ප්රමාණයේ ප්රමාණය සකසයි ඕනෑම අයෙකුට. මුදල් වසරකට අවසන් වීමෙන් පසුව කතා හොයාගන්න වන ඕනම, එය පහසුවෙන් ඊළඟ වසරේ දී වඩාත් පුළුල් ව්යාපෘතිය දෙසට භාවිතා කිරීමට වෙන් වේ.

ඔබ ඔබේ නිවසට පන්තියේ ටච් එකතු කිරීමේ අඩු වියදම්කාරී මාර්ගයක් සොයමින් සිටින? එය අලංකාර ස්පර්ශ ක්රියාත්මක කිරීමට විශාල මාර්ගය නව දොර සීනුව ක්රියාත්මක කිරීමට ය. ඔබ එසේ කරනවා නම්, නරඹන්නන් ස්වයංක්රීයව ඔබගේ නිවසේ නව හැඟීමක් ඇති වනු ඇත.

කොන්ත්රාත්කරුවකු තෝරා විට එය විවිධ ඇස්තමේන්තු ලබා ගැනීමට වැදගත් වේ, සහ එම ඇස්තමේන්තු එම පිරිවිතර මත පදනම් විය යුතු. ප්රතිස්ථාපනය හෝ අලුත්වැඩියා කිරීමට අවශ්ය දේ පිළිබඳව පැහැදිලි අදහසක් හා කොන්ත්රාත්කරුවන් අතර ස්ථාවර ලැයිස්තුව තබා. නිතරම ඔබේ අදහස් වෙනස් හොඳම ගනුදෙනුව සොයා ගැනීමට හැකියාව මහත් බාධාවක් වේ.

ඔබ ලියැවුණු පත-පින්තාරු පවුර පුරා තීන්ත ආලේප කිරීමට පෙර, පාථමිකය සමග බිත්ති තීන්ත ආලේප. මෙම තීන්ත හොඳින් මත තදින් බැඳී සිටියි සහතික. ඔබ සැහැල්ලු සෙවන අඳුරු පවුර මාරු වේ නම් පාථමිකය භාවිතා කරමින් අත්යවශ්ය වේ, ඔබ තීන්ත ලෙස බොහෝ කබා අවශ්ය වනු ඇත සිට.

ඔබ ඔබගේ නිවසේ සංවර්ධන ව්යාපෘති ඉටු කිරීම සඳහා අවශ්ය දැනුම තිබිය දැන. ඔබ ඔබගේ ව්යාපෘතිය තුළ ඕනෑම අවස්ථාවක හිර කරන්නේ නම්, ඔබගේ අර්බුදයට විසඳුමක් සෙවීම සඳහා මෙතන සපයා ඇති තොරතුරු සමාලෝචනය කරන්න.”

ඔබේ සිහින නිවහන ගොඩනගනු ගොඩනැඟීමට මුල් පිටුව වැඩිදියුණු ඉඟි!

මත පලකරන්නා: July 8th, 2014 මතෙ Loughran විසින්
0

home improvement

ඔබගේ නිවසේ ජරාවාස තුළ සිටී නම්, ඔබ ඒ ගැන කළ හැකි මානසික ආතතිය දැනෙන්නේ. එය ඔබ කොන්ත්රාත්කරුවකු ලබා ගැනීමට හැකියාව නොමැති නම් දෙවරක් ලෙස ආතතියෙන් විය හැක. සමහරවිට ඔබ ඔබේ ම කාර්ය බහුල කාලසටහන ඇති අතර වැඩි කාලයක් මෙම අලුත්වැඩියාවන් කිරීමට බව නැති. ඔබ වරදවා කොහෙද එහෙත් මේ වන. ඔබ ඔබේ නිවස සඳහා සිඟමනේ බව ගෙදර අලුත්වැඩියා කරන්න තරම් කාලයක් අවශ්ය නැහැ. මෙම ලිපිය ඔබේ නිවසේ අලුත්වැඩියා විට ඔබ ඔබේ මුදල් සඳහා හොඳම අගයක් ලබා තහවුරු කිරීම සඳහා විශාල ගෙදර වැඩිදියුණු ඉඟි සපයයි.

ඔබගේ නිවසේ වැඩි දියුණු වූ විට, සැලකිල්ලට අසල්වැසි ස්වභාවය ගත. Saltbox නිවාසවලට ක වාරණ පිළිබඳ වික්ටෝරියානු ගෙදර උගුරේ අතේ මාපට ඇඟිල්ල මෙන් නැගී යන්නේ. ව්යාපෘති ප්රතිසංස්කරණය විටම පහසු ගන්න පහසු කිරීම සඳහා අසල්වැසි බවට හොඳින් අනුගතවීම යුතු.

ඔබ වියමනක් සහිත මගේ මතකයෙන් මඩ තාක්ෂණික ක්රම භාවිතා කරමින් දෘශ්ය විස්තර හා වෙස් වැරදි නිසා ජනනය කළ හැකිය. වයනය කරන්න සරල එය. ඔබ කළ යුතු සියලු පවුර හරහා ඒකාකාරව මඩ අදාළ කරගැනීමට trowel භාවිතා වේ. ඉන්පසු, ඕනෑම දෙයක් මෙවලමක් ඇඳුම් කට්ටල ඔබ භාවිතා කර ඔබගේ වයනය අදාළ. ඔබ ස්පොන්ජියක් හොඳ ප්රතිඵල ලබා ගත හැක, දුෂ්කර කෙඳි සහිත බුරුසුවක් – පවා ප්ලාස්ටික් බෑගයක්!

ඔබ ඔබේ ගෙදර විකුනා ගැනීමට අවශ්ය නම්, ඔබ නාන කාමරය පිළිබඳව දැඩි අවධානය යොමු කළ යුතුය. ඔවුන් එසේ වඩාත් අසීරු යාවත්කාලීන කිරීමට බැවින් නාන කාමර සංඛ්යාව බොහෝ කාමර වඩා හොඳ හැඩය විය යුතුය. නව ගැණුම්කරු නාන ක්රියාකාරී බවට පත් කිරීම සඳහා අවශ්ය මිල අධික වෙනස්කම් ලකුණු බය කලා විය හැක. බාල්දියට හා සින්ක් ඝන තත්ත්වයේ පවතින බවට වග බලා ගන්න, හෝ වෙන ඔවුන් ආදේශ කරගත යුතුය. ඔබගේ මහලේ ලිෙනෝලියම් නම්, උළු උත්සාහ.

ඔබ ඔබේ නිවස තීන්ත ආලේප කිරීමට සැලසුම් කරන විට, එක්කෝ තාප්පයක්, හෝ සමස්ත දෙයක්, පළමුව ඔබ අවශ්ය කොපමණ තීන්ත කොපමණද යන්න ගණනය කිරීමට වැදගත් එය. ස්වයංක්රීයව කලින් ව්යාපෘතියක් වියදම උපකල්පනය කිසිදා, වෙනත් ආකාරයකින් ඔබට අවසානයේ දී ඔබ තව ගොඩක් මුදල් වියදමින් අවසන් විය හැක. ඔබ තීන්ත ආලේප කිරීමට අවශ්ය හරියටම කොපමණ ක ප්රදේශයක ඔබට මැනීමට යම් කාලයක් ගත වග බලා ගත යුතු අතර.

ඔබ එය දරාගත හැකි නම්, ඔබේ නිවසේ ස්වභාවික ද්රව්ය සමඟ යන්න. එවැනි ගල් ලෙස ද්රව්ය, පිඟන් සහ ලී තම කෘතිම සමාන වඩා වඩා හොඳ වේ. ඔවුන් පමණක් නොව දෘශ්ය ප්රසන්න, ඔවුන් ද පරාජය කළ නොහැකි බව කල් පැවැත්ම ලබා. ඔබ ඔවුන් වෙනුවට තබා ගැනීමට නොහැකි නිසා ස්වභාවික ද්රව්ය මිල අඩු විකල්පය විය හැකිය.

ඔබට පුලුවන් නම්, ඉක්මනින් එය කිරීම මඟින් ලෙස ප්රශ්නයක් විසින් අදාල කරුණ නිවැරදි කිරීමට උත්සාහ. හානි නොසලකා හරිනු ලැබේ පරණ ප්රශ්න පැමිණෙන්නේ. මේ දේ කිරීමෙන් වළකින්න. ඔබගේ නිවසේ විවිධ ප්රදේශවල එකිනෙකට හානි ඉතා ඉක්මණින් ව්යාප්ත කිරීමට හැකි වී ඇති වේ. කුඩා ගැටලු බොහෝ වඩා විශාල ඒවා බවට පරිවර්තනය කළ හැකි.

ඔබ දර කැබිනට් ගැන කල්පනා කර? දැව කැබිනට් නිතර වෙනත් දව වලින් සාදන ලද ලැමිෙන්ට් ෙහෝ කැබිනට් සමග කැබිනට් වඩා හොඳ ඇඳීමට, මතුපිට වඩා පහසුවෙන් පවත්වාගෙන සහ අලුත්වැඩියා කළ හැකි නිසා. Cabinetry සඳහා වඩාත් පොදු වනයේ සමහර මේපල් ඇතුළත්, ඕක් සහ චෙරි. ඔවුන් තැවරුණු කළ හැකි නිසා එය ඔවුන්ගේ වර්ණය වෙනස් වීමට ද පහසුය.

ඔබ අනාගතයේ දී කිසිදු ප්රතිසංස්කරණ සැලසුම් කරන්නේ නම්, අසල්වැසියන් හමුවීමට සැලකිලිමත් ඒක තමයි. ඉදිකිරීම් කටයුතු අසල්වැසියෙක් තිබීම ඉතා කෝපයක් විය හැක. මෙම බාධාවක් වනු ඇත විට අසල්වාසීන් දැන ගැනීමට සතුටු වනු ඇත, මෙන්ම එය කල් යන්නේ කොපමණ කාලයක්.

ඔබ රූපලාවන්ය වැඩි දියුණු කරන්නේ ආරම්භ කිරීමට පෙර, ජලනල කාර්මික ශිල්පය සහ විදුලි ගැටළු ස්ථාවර කළ යුතු. ඔවුන් ඔබේ බිත්ති ඇතුළත ප්රවේශ අවශ්ය සිට ඔබ සාමාන්යයෙන් පෙර වෙනත් රැකියා සඳහා මෙම කරන්න ඕන. අමතරව, ඔබේ පවුරු ඇතුළත දැනටමත් වෙනස් ප්රතිසංස්කරණය ව්යාපෘතිය සඳහා නිරාවරණය නම්, එය මේ අවස්ථාවේ ජලනල හා සිදු විදුලි අලුත්වැඩියා කිරීමට තේරුමක්.

කොන්ත්රාත්කරු ඔබ සියලු කළ යුතු හරියටම සමාන වැඩ මත පදනම් වී ඇත ලබා ඇස්තමේන්තු ඉතා වැදගත් එය. ඔබ වැඩි දියුණු අවශ්ය දේ පිළිබඳ සවිස්තර ලැයිස්තුවක් නිර්මාණය හා එක් එක් කොන්ත්රාත්කරුවෙකු වන ලැයිස්තුව ද එලෙසම පවතින බව තහවුරු කර ගන්න. ඔබ වෙනස් කමක් ආරම්භ නම්, හොඳම ගනුදෙනුව කොහෙද එය තීරණය කිරීම සඳහා දුෂ්කර ය.

බැලුවේ නැහැ කරන්න සහ නිසි පර්යේෂණ හා, ඔබ එය දැන පෙර ඔබ වඩා හොඳ ගෙදර සිදුවේවි. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති කරන්න තමන්ම උපක්රම අනුගමනය කිරීම මගින්, ඔබ ඉතා ඉක්මනින් ගෙදර වැඩි දියුණු කරන්න කිරීම සඳහා එය කළ හැකි වේ. ගෙදර වැඩිදියුණු නිරාකරණය කර ගැනීමට බොහෝ පහසු ක්රම තිබේ. සුබ පැතුම් හා අලුත්වැඩියා විනෝද!”

3 Home Improvement Projects That Can Add Significant Equity To The House

මත පලකරන්නා: ජූනි 30, 2014 මතෙ Loughran විසින්
0

Typically, a do-it-yourself homeowner will constantly look for ගෙදර වැඩිදියුණු projects that can add a significant value to the home. Many of the projects are small enough that they will not break the bank or overextend their budget, but will provide additional equity to the home, once the project has been completed.

Many homeowners will limit their budget to approximately $5000 for any type of large remodeling project around the house. While not a sizable sum, there are many things that can be accomplished to enhance the beauty of the home, add to its functionality, or replace much-needed equipment.

1. Installing a Wood Fence

For less than $5000, it is easy to add a wood fence around the exterior of the property. This type of fence can add significant value to the home’s existing landscaping. They can also provide backyard privacy, or be used as a containment for dogs. අතිරෙකව, installing a wood fence as a home improvement project adds an additional layer of security to the home.

Installing a wood fence can easily fit into most homeowner’s budget. They can be installed as a small picket fence, or paneling that has been pre-assembled, and only requires the upright post and some heavy lifting.

2. Replacing the Heat Pump

Heat pump air conditioning systems are only designed to last between 10 සහ 12 years, and that is with proper maintenance every year. As the home begins to age, many homeowners are faced with the idea that their home improvement project will be nothing more than replacing the existing heat pump air conditioning system. For less than $5000, a professional air conditioning company can replace the interior air handler, and the exterior condenser, and have the home heated and cooled properly for decades to come.

A newly installed heat pump air conditioning system is more cost-effective because it can make the home more energy-efficient. It can significantly reduce the amount of energy that is consumed just maintaining the heat or cooling year-round.

3. Painting the Exterior of the Home

One of the most common home improvement projects for the do-it-yourselfer is painting the exterior of their home. Often times, the siding can become sun-bleached, and take on a washed out appearance. A fresh coat of paint can easily put on a fresh sheen to the exterior of the home.

High quality paint for the exterior of the home along with all the necessary supplies can typically be purchased for less than $3000, which is significantly lower than the budget. It can protect the siding of the home for decades, especially when it is applied properly. Depending on the type of siding installed on the house, whether it is fiber-cement, vinyl or stucco, a fresh coat of exterior paint can add a high level of protection.

There are significant ways to add extra value to the equity of the home. By selecting the right types of home improvement projects, any homeowner can increase the home’s value, while enhancing its appearance or functionality.

Home Improvement Project

මත පලකරන්නා: June 29th, 2014 මතෙ Loughran විසින්
0

Home enhancement businesses are different and are as broad as the market itself. They range from your architects and decorators who take part in the preparation of a house enhancement job, to the ones that supply such solutions as remodeling, painting and pipes. Then there are the businesses offering the stuff needed for a house enhancement jobs. More than a few companies join all these features in to their solutions to ensure they function as a-one stop store for everything house enhancement.

Home Enhancement and Fix Publications are a invaluable resource as it pertains to house enhancement Do-It-Yourself. Home fix is an inevitable situation confronted by everybody at one period or the other. Any homeowner is presumed to be ready because of this dreaded scenario as continuous wear and tear of appliances and numerous other climatic problems cause house repairs and enhancement.

Home enhancement jobs (even little ones) not only can drastically enhance your living area, but better however, they are able to raise the worth of your house. Occasionally, nevertheless, the initiatives and expenses related to remodeling your house are overwhelming. But do not give up on enhancing your atmosphere rather yet, because here are five easy and budget friendly jobs that can foster your house’s worth and make your home even more amazing in the procedure. !

Doing house enhancement jobs is actually interesting. It offers you something to enjoy on the week ends, and when you’re done, it is possible to stand back and look at a work well-done. A lot of people take this quite seriously, and develop an enormous supply of resources throughout a few decades. If you enjoy working with your fingers, subsequently building up your abilities will be lots of entertaining. Yet, one point you should be mindful of, is investing an excessive amount of cash. While it9;s correct that several house enhancement jobs can raise the worth of your house, they are able to get quite pricey. In this post, you9;ll discover some simple suggestions that can prevent you indoors of your funds in your next job.

Common house enhancement jobs typically contain a large number of stuff like new paint, නව බිම් ඇතුරුම්, new window decor as well as an entire remodeling of one particular room.

If your house enhancement jobs are within your bath or kitchen, change the water away before beginning any enhancements that include any pipes or fixtures. Occasionally the problem in tuing outdated valves or just forgetting can cause householders to undertake work that may cause major flooding due to water in the pipes. !

Taking on house enhancement jobs is difficult most useful executed with the proper instruments and the correct advice. This post has many tips and tips that can prevent you on course through the phases as your project progresses, and bring-your-own house enhancement job into a successful end.

Whatever type of house enhancement remodeling you finally decide to participate in, it really is important to be sure that you’re taking advantage of your cash. This should be completed by ensuring the stuff you’re using are of the highest calibre, to prevent your having to change stuff shortly after the job is done. අමතරව, operating with a competent and reliable house enhancement business is critical to ensure that you’re getting value for the cash.

Paint Color Cheat SheetsPainting, Diy Home Improvement, සැරසිලිවලින්
A Pretty Paint Chip Doesn’t Always Make A Pretty Wall Color. But This Product Lets You Find The
Paint Color Cheat SheetsPainting, Diy Home Improvement, සැරසිලිවලින්