staten island basement remodel

staten island kitchen contractors

staten-island-bathroom-remodel

Meddyliwch Diogelwch yn gyntaf Ar Unrhyw Prosiect Gwella Cartref

Postiwyd ar: July 2nd, 2014 gan Matt Loughran
0

Gall meddu ar y gallu i berfformio prosiectau gwella cartref ar eich pen eich hun yn arbed y teulu llawer iawn o arian. Yn anffodus,, mae llawer ohonom yn di-grefft, a gall achosi difrod sylweddol i'r cartref os nad yw'r prosiect yn perfformio yn gywir. Mae diogelwch yn wastad yn ffactor allweddol mewn unrhyw-it-eich hun do prosiect gwella cartref, a dylai bob amser fod yn brif ffocws wrth weithio ar y tŷ.

Gwisg priodol

Mae'r rhan fwyaf o berchnogion tai do-it-eich hun yn awyddus i gymryd ar amrywiaeth o brosiectau gwella cartref. Gallant yn aml yn arbed llawer o arian, ac yn darparu ymdeimlad o hunan-foddhad. Fodd bynnag, mae'n bwysig gwisgo'n briodol, ar gyfer y math o waith sy'n cael ei pherfformio. Os ydych yn debygol o dreulio oriau y tu allan i baentio tu allan i'r cartref, mae'n hawdd cael llosg haul drwg, drwy beidio â gwisgo dillad priodol ac amddiffyn llosg haul.

Yn ychwanegol, mae'n bwysig bob amser yn gwisgo gogls diogelwch wrth berfformio unrhyw fath o brosiect gwella cartrefi. Ystyriwch wisgo menig diogelwch, wrth ddefnyddio offer trwm, neu o gwmpas pob math o ddeunyddiau adeiladu, yn enwedig pren a allai Splinter. Gan ddefnyddio unrhyw fath o beiriannau sy'n pounds, Gallai driliau neu doriadau ddeunyddiau eraill yn hawdd brifo dwylo a llygaid gan y malurion hedfan.

Cadwch y Clear Ardal Waith

Anytime mae prosiect gwella cartrefi byddwch yn debygol o ddod ar eu traws malurion ar draws y llawr. Fodd bynnag, mae'n bwysig cadw'r ardal waith yn glir, er mwyn sicrhau nad oes neb yn baglu ar unrhyw beth, neu gamu ar wrthrych miniog a allai achosi difrod neu anaf sylweddol. Drwy leihau faint o annibendod yn yr ardal waith, Gall pawb osgoi'r posibilrwydd o anaf damweiniol.

Yn ychwanegol, unrhyw adeg unrhyw un yn gweithio mewn ardal uchel, mae'n bwysig i adael i bawb arall yn gwybod i aros yn bell i ffwrdd oddi wrth yr ysgol neu'r sgaffaldiau. Efallai eich bod yn clirio allan y cwteri, gweithio ar y to, neu ddelio ag offer trwm. Mae'n bwysig bod pawb arall yn aros bell i ffwrdd i sicrhau nad oes unrhyw un ei anafu dylai rhywbeth yn disgyn.

Hyfforddiant Priodol

Mae'n bwysig bod unrhyw ddarn o offer sy'n cael ei weithredu mewn prosiect do-it-eich hun gael ei ddeall cyn eu defnyddio. Mae hyn yn aml yn gofyn am hyfforddiant priodol. Os ydych yn rhentu darn o gyfarpar nad ydych byth a ddefnyddiwyd o'r blaen o'r canol gwella cartrefi lleol, gofyn am hyfforddi yn union sut i'w ddefnyddio cyn gadael. Dyma'r unig ffordd i sicrhau y byddwch yn lleihau'r posibilrwydd o brofi anaf drwg, oherwydd eich bod yn gyfarwydd â'r math o offer neu offeryn.

Gall y gwaith o gwmpas y cartref yn arbed llawer iawn o arian drwy osgoi yr angen i logi contractwr proffesiynol. Fodd bynnag, do-it-eich hun gall prosiectau fod yn beryglus, yn enwedig wrth ddefnyddio cyfarpar neu ddeunyddiau yr ydych yn gyfarwydd â.

Cymerwch amser i ddod yn gwbl gyfarwydd â'r mathau o ddeunyddiau a fydd yn cael ei osod, a yw'n paent ar gyfer y tu neu'r tu allan i'r cartref, neu ddeunydd toi yn uchel i fyny ar ben y tŷ. Drwy gymryd ychydig o gamau rhagweithiol cadarnhaol, gallwch leihau potensial unrhyw un sy'n cael eu hanafu ar y swydd.

Comments are closed.