staten island basement remodel

staten island kitchen contractors

staten-island-bathroom-remodel

Ni fydd ei angen arnoch i logi Plumber Diolch I'r hyn Awgrymiadau Hawdd A Tricks

Postiwyd ar: July 7th, 2014 gan Matt Loughran
0

Heddiw yw'r amser perffaith i ehangu eich gwybodaeth am plymio. Efallai eich bod wedi meddwl am wneud hynny cyn hyn, ond eich bod ddim yn gallu dod o hyd i'r amser i wneud hynny. Parhau i Ddarllen i ddarganfod rhai awgrymiadau gwych am plymio. Byddwch yn falch wnaethoch chi, fel y gallant eich helpu gyda phroblemau plymio a all godi.

Dylech osgoi talu'r plymwr nes iddo orffen y swydd. Efallai y bydd rhaid i chi dalu cyfran o'r gost cyn y plymwr yn gweithio ar y swydd, ond ni ddylid byth rhaid i chi dalu yn llawn tan ar ôl i bopeth gael ei orffen yn gywir. Rydych eisiau gwybod y plymwr wedi cyflawni ei holl ofynion fel yr addawyd yn y cytundeb cyn iddo cael ei dalu.

Gallwch datrys y rhan fwyaf toiled clocsiau eich hun. Rhowch gynnig ar plunger yn gyntaf. Os nad plymio toiled yn ymddangos i glirio i fyny glocsen, gwirio lefel y dŵr yn y toiled yn. Os yw'n rhy isel, ceisiwch lenwi bwced gyda dŵr cynnes. Agor tanc toiled yn, ac arllwys y dŵr yn. Ar ôl y lefel y dŵr yn y bowlen toiled wedi gostwng, gallwch ailadrodd y weithdrefn nes bod y rhwystr yn cael ei glirio.

Dylech wirio yn rheolaidd am ddifrod dŵr i'ch ystafell ymolchi lawr a achoswyd gan eich toiled er mwyn arbed arian a chymhlethdodau pellach. Teimlwch y llawr o gwmpas y tŷ bach a gwirio i weld os yw'r llawr yn feddal, mowldio, asglodi, ac ati. Sefyll uwchben y toiled gyda droed lleoli ar bob ochr yn agos at y sylfaen. Shift eich pwysau yn ôl ac ymlaen i ganfod unrhyw wendidau neu sponginess. Pan fydd gennych broblem fel hyn i ddelio â, po gyntaf y byddwch yn canfod ei, y lleiaf drud y bydd i ofalu am.

Rhowch y hidlydd ar ben ddraeniau i ddal unrhyw fwyd a fyddai'n mynd i lawr ac yn achosi glocsen. Bydd angen i'r hidlen a ddefnyddir yn y gegin i gael ei lanhau yn aml. Dylid hidlwyr cegin yn cael ei newid yn aml, tra gall hidlyddion bathtub yn cael ei newid yn ôl yr angen.

Os oes dŵr diangen sy'n draenio i mewn i'r peiriant golchi llestri, mae'n fwyaf tebygol oherwydd y bibell i'r sinc y gegin yn cael ei osod yn amhriodol. Mae angen i'r bibell sy'n rhedeg oddi wrth eich sinc y gegin i'ch peiriant golchi llestri i gael eu lleoli i fyny'r rhiw, ac yna plygu yn ôl i lawr y rhiw i rwystro'r dŵr o bob cymysgu dyfais.

Os oes gennych pibellau sy'n cael eu rhwystredig, rhowch gynnig ar glanach sy'n seiliedig ensym. Mae'r glanhawyr bacteria naturiol yn troi i mewn i hylif slwtsh, ac yna symud oddi ar y pibellau. Nid yw glanhawyr sy'n seiliedig Ensym yn gyrydol, felly ni fyddant yn erydu eich pibellau metel.

Y ffordd orau i osgoi biliau plymio yw atal problemau cyn iddynt ddigwydd. Un brif trwsio yn glocsen draen. Yn ymarferol gall unrhyw beth yn mynd yn sownd yn y draeniau hynny ac achosi iddynt i gloi i fyny, gan gynnwys gwallt, gwrthrychau tramor a gwaddod. Draen Rhowch cwmpasu dros eich bathtub ac yn suddo draeniau i gadw gwallt rhydd rhag mynd i lawr y draen neu i mewn i'ch pibellau. Mae'n hawdd cael y gwallt allan o sgrîn; Fodd bynnag,, ei thynnu o'r bibell yn stori wahanol.

Gall pibellau wedi rhewi wneud difrod helaeth ac yn ddrud iawn. Yn ffodus, mae fel arfer yn broblem y gellir ei osgoi. Yn gyntaf, mae angen i chi wirio eich allanol pibell i wneud yn siŵr ei fod wedi y inswleiddio priodol. Cyn y gaeaf, draeniwch eich pibellau a datgysylltu eich faucets awyr agored. Bod yn rhagweithiol ynghylch hyn ac arbed arian ar filiau trwsio yn y dyfodol.

Mae gwybod am plymwaith sylfaenol yn sgil gwerthfawr. Byddwch yn adnodd defnyddiol ar gyfer eich ffrindiau a'ch teulu, a gallwch arbed llawer o arian, hefyd. Yr wyf yn gobeithio eich bod yn deall y cynghorion a ddarperir yma ac yn gallu eu rhoi ar waith yn eich cartref eich hun!”

Comments are closed.