staten island basement remodel

staten island kitchen contractors

staten-island-bathroom-remodel

Eich Cartref Angen A Gwedd Newydd?

Postiwyd ar: 3 Gorffennaf, 2014 gan Matt Loughran
0

Mae cynifer o fanteision i'w cael o brosiectau do-it-eich hun, felly mae rhywbeth ar gael a fydd yn plesio unrhyw un. Darllenwch yr erthygl hon i ddysgu rhai pethau i'w hystyried cyn dechrau eich prosiect gwella cartref nesaf.

Diweddaru golwg o unrhyw ystafell ymolchi gyda gosodion metel newydd. Gallwch ddod o hyd raciau tywel, rhodenni llen, knobs cabinet, a deiliaid papur toiled mewn gwahanol siapiau a lliwiau a fydd yn ategu eich dyluniad newydd. Gallwch ddod o hyd cyflawn, cydlynu pecynnau o'r eitemau hyn mewn llawer o siopau gwelliannau i'r cartref.

Mae'r Canllaw Ultimate Addurno Home Tysganaidd
Trowch unrhyw ystafell yn eich cartref Into A Escape Tysganaidd Dream! Hawdd, Cam Wrth Gam Awgrymiadau A Chyfarwyddyd Gan ddefnyddio Cynhyrchion Hyd cyfredol A Technegau Dylunio. Ansawdd Hafan Addurno sy'n hawdd Ar Eich Cyllideb.
Mae'r Canllaw Ultimate Addurno Home Tysganaidd

Defnyddiwch gynhwysydd unigryw ar gyfer bwrdd coffi yn lle tabl rheolaidd. Gall rhywbeth fel hen gist obaith neu boncyff mawr yn gweithio'n dda. Gallwch hyd yn oed yn gwisgo i fyny bin storio neu fyrhau'r coesau tabl mwy o faint. Mae'r dewis yn ddiddiwedd. Os ydych am wella golwg eich bwrdd coffi, gwnewch yn siŵr eich bod yn goron ar y cyfan gyda rhai eitemau tri dimensiwn sy'n cael eu gosod yn strategol. Os ydych am arddull gwlad, ychwanegu lliain bwrdd a gosod te.

Ffordd y gallwch gwared eich hun rhag pryfed yw tyllau a chraciau caulk. Gwneud cais caulk o amgylch ffenestri a byrddau sylfaen. Unwaith y bydd y caulk yn sych, ni fydd unrhyw bugs mynd mewn nac aer dymheru yn dda mynd allan.

Cael tystlythyrau gan unrhyw un yr ydych yn llogi i wneud gwelliannau yn eich cartref. Byddwch yn caniatáu i rywun ddod i mewn i'ch cartref ac yn gwneud newidiadau; Felly,, mae'n bwysig gwirio nhw allan yn drylwyr. Gwiriwch i mewn i'w cefndir i gael gwybod a yw pobl eraill wedi mwynhau eu gwaith.

Gall gostio llawer o arian i gymryd lle'r to. Gael o leiaf tri amcangyfrifon gan gwmnïau toi, a gwirio eu holl gyfeiriadau yn ofalus. Mae yna nifer o opsiynau ar gyfer deunydd toi newydd, gan gynnwys teils a metel toeau ysgafn, yn ychwanegol at y ysgwyd pren mwy traddodiadol a'r eryr cyfansawdd. Gofynnwch i'ch contractwr pa un mae'n meddwl sydd orau.

Cefnogwyr gwacáu roi yn y cegin uwchben y stôf, ac ym mhob ystafell ymolchi. Awyrdwll y lleithder a lleithder o'r awyr agored ac felly leihau eich siawns o ddatblygu mowldiau niweidiol y tu mewn i'r cartref. Byddwch hefyd yn cadw gwlybaniaeth rhag ffurfio yn y muriau eich cartref a all achosi pydredd.

Defnyddiwch padin o amgylch yr ymylon miniog o ddodrefn i gadw parth fyn-gyfeillgar ac yn atal unrhyw ddamweiniau posib. Gallwch ddewis i brynu amddiffynwyr gornel oddi wrth eich siop leol, neu ddefnyddio tâp ewyn i leihau effeithiau ymylon miniog ar eich dodrefn. Rhywbeth arall i'w ystyried yw tapio i lawr unrhyw wifrau rhydd a allai o bosibl llindagu eich plant.

Arbed arian ar filiau trwsio trwy brynu neidr draen. Ni fydd rhaid i chi brynu glanhawyr draen bron mor aml. Efallai na fydd ddechreuwyr yn llwyddo wrth ddefnyddio nadroedd draen, ac felly gall fod yn ddoeth gofyn plymwr am wers gyntaf. Peidiwch â phrynu neidr draen na fydd yn cyd-fynd y bibell neu gallech niweidio ei.

Gallai drws ffrynt newydd yn cynyddu'n sylweddol y gwerth eich cartref, weithiau hyd at 10 y cant. Gallwch addasu eich drws gyda knobs neu gloeon newydd, sydd yn weddol rad. Mae llawer o opsiynau cyn belled ag y gorffeniadau a siapiau.

Dylech roi byrddau wal sy'n gwrthsefyll dŵr i mewn pan rydych yn ei wneud gwelliannau plymio. \”Green board\”, fel y mae'n cael ei adnabod yn y fasnach, yn gwrthsefyll dŵr. Bydd hefyd yn gwrthsefyll unrhyw leithder yn well na byrddau rheolaidd fel yn ddewis gwych ar gyfer y math hwn o ddefnydd.

Nid yw gwella'r cartref yn unig ar gyfer contractwyr profiadol. Mae'n rhywbeth y gallai unrhyw un ei wneud. Weithiau, 'ch jyst angen i chi wneud cais cot newydd o baent i ystafell, tra adegau eraill yr ydych am fynd i'r afael â phrosiectau mwy uchelgeisiol. Dechrau arni heddiw gan ddefnyddio'r awgrymiadau gan yr erthygl hon.”

Comments are closed.