staten island basement remodel

staten island kitchen contractors

staten-island-bathroom-remodel

ඔබේ මුල් පිටුව බුක්ති විදිමින්, අවශ්ය?

මත පලකරන්නා: ජූලි 3 වන, 2014 මතෙ Loughran විසින්
0

කරන්න තමන්ම ව්යාපෘති දිනා ගත කිරීමට බොහෝ ප්රතිලාභ ඇත, ඒ නිසා ඕනෑම කෙනෙකුට සතුටු වන බව ලබා ගත හැකි දෙයක් තිබෙනවා. ඔබගේ ඊළඟ ගෙදර වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට පෙර සලකා බැලිය යුතු යම් දේවල් දැන ගැනීමට මෙම ලිපිය කියවන්න.

නව ලෝහ සවිකිරීම් සමග මොන යම් හෝ නාන කාමර පෙනුම යාවත්කාලීන. ඔබ ටවල් රැක් සොයා ගත හැකි, මුල් පිටුව තිරෙන් පොලු, කැබිනට් මොට්ටු, ඔබේ නව නිර්මාණ පරිපූර්ණත්වයට බව, විවිධ හැඩයන් සහ වර්ණ හා වැසිකිළි කඩදාසි හිමියන්ට. ඔබ සම්පූර්ණ සොයා ගත හැකි, බොහෝ ගෙදර වැඩි දියුණු කිරීම් ගබඩාවල මේ භාණ්ඩ පැකේජ සම්බන්ධීකරණ.

අල්ටිමේට් Tuscan මුල් පිටුව Decorating මාර්ගෝපදේශය
ඒ සිහිනය Tuscan පැන ඔබේ මුල් පිටුව දී ඕනෑම කාමරය කරන්න! පහසු, යාවත්කාලීන නිෂ්පාදන හා නිර්මාණ ශිල්පීය ක්රම යොදා ගනිමින් පියවර හෝඩුවාවන් සහ උපදෙස් වන විට පියවර. ඔබේ අයවැය මත පහසු බව තත්ත්ව මුල් පිටුව Decorating.
අල්ටිමේට් Tuscan මුල් පිටුව Decorating මාර්ගෝපදේශය

ඒ වෙනුවට සාමාන්ය වගුවේ කෝපි වගුව සඳහා අද්විතීය රුවනයකි භාවිතා කරන්න. පරණ බලාපොරොත්තුව පපුව හෝ විශාල කඳ කොටස වගේ දෙයක් හොඳින් වැඩ කළ හැකි. ඔබ පවා ගබඩා බින් අන්දවන්න හෝ විශාල වගුවේ කකුල් කෙටි කර ගත හැක. විකල්ප නිමක් නැත. ඔබ ඔබේ කෝපි මේසය පෙනුම වැඩි දියුණු කිරීමට අවශ්ය නම්, ඔබ උපක්රමශීලීව තබා ඇති බව සමහර ත්රිමාන භාණ්ඩ එය කපා top බව තහවුරු කරගන්න. ඔබ රටේ ශෛලිය අවශ්ය නම්, එය tablecloth හා තේ මාලාවක් එකතු කරන්න.

ඔබ කෘමීන් සිට ඔබ ඉවත් කළ හැකි මාර්ගයක් කුහර හා ඉරිතැලිම් caulk වේ. කවුළු සහ පදනම මණ්ඩල පමණ caulk අයදුම්. මෙම caulk වියළි පසු, කිසිදු දී ලබා දෝෂ හෝ හොඳින් පදම් ගුවන් ගන්නවා වනු ඇත.

ඔබ ඔබේ ගෙදර වැඩි දියුණු කරන්න කුලියට ඕනෑම යොමු ලබා ගන්න. ඔබ කෙනෙකුට ඔබගේ නිවසට පැමිණ වෙනස්කම් කිරීමට ඉඩ ඇත; එබැවින්, තරයේ ඔවුන් පරීක්ෂා කිරීමට වැදගත් එය. අනෙක් අය සිය වැඩ භුක්ති තිබේද සොයා ගැනීමට ඔවුන්ගේ පසුබිම බවට පරීක්ෂා කර බලන්න.

එය වහල වෙනුවට ගොඩක් මුදල් වැය. සෙවිලි සමාගම් වලින් අවම වශයෙන් තුනක් ලබා ගන්න ඇස්තමේන්තු, හා ප්රවේශමෙන් ඔවුන්ගේ සියලු යොමු පරීක්ෂා. නව සෙවිලි ද්රව්ය සඳහා බොහෝ විකල්ප ඇත, සැහැල්ලු උළු හා ලෝහ වහල ඇතුළු, වඩා සම්ප්රදායික දර ෂේක් සහ සංයුක්ත පීප්ප නිෂ්පාදනය කිරීමට අමතරව. ඔහු හොඳම සිතන එකක් ඔබේ කොන්ත්රාත්කරුවෙකු අසන්න.

දී පිටාර පංකා දාන්න මුළුතැන්ගෙයි උදුන ඉහත, හා එක් එක් නාන කාමරය තුළ. එළිමහන් සිට තෙතමනය හා ආර්ද්රතාවය සිතුණද හා ඒ නිසා ගෙදර ඇතුළත හානිකර අච්චු සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ඔබේ මුල්යකරණය අඩු. ඔබ ද කුණු ඇති විය හැකි ඔබගේ නිවසේ බිත්තිවල පිහිටුවීම සිට විවේචනයක් කිරීමට තබා ඇත.

එය ළමයෙක් හිතකාමී කලාපය තබා ඕනෑම හැකි අනතුරු වළක්වා ගැනීම සඳහා තියුණු ගෘහ භාණ්ඩ දාර පුරා පුරවන භාවිතා කරන්න. ඔබට ඔබගේ දේශීය ගබඩාවෙන් කෙළවරේ ආරක්ෂකයින් මිලදී ගැනීම සඳහා තෝරා ගත හැක, හෝ ඔබේ ගෘහ භාණ්ඩ සඳහා තියුණු කෙළවරවල් බලපෑම් අඩු කිරීම සඳහා පෙණ ටේප් භාවිතා. සලකා බැලීම සඳහා වෙන දෙයක් විය හැකි ඔබේ දරුවන් ගෙල හැකි බව ඕනෑම ලිහිල් රැහැන් කඩා හලේ ය.

කාණුවක සර්ප මිලදී ගැනීම විසින් අලුත්වැඩියා බිල්පත් මුදල් ඉතිරි. ඔබ බොහෝ විට ආසන්න වශයෙන් කාණු පිරිසිදු මිලදී ගැනීමට නැත. ආධුනික කාණු සර්පයන් භාවිතා සාර්ථක විය හැක, ඒ නිසා එය පළමු පාඩම සඳහා භාවනා කිරිම අහන්න නැණවත් විය හැකි. නල ගැලපෙන නැහැ හානි හෝ ඔබ එය විය හැකි කාණු සර්ප මිලට නොගන්න.

නව ඉදිරිපස දොර සැලකිය යුතු ඔබගේ නිවසේ වටිනාකම වැඩි විය හැකි, සමහර විට දක්වා 10 සියයට. ඔබට නව මොට්ටු හෝ අගුල් සමඟ ඔබේ දොර රිසිකරණය කළ හැකි, තරමක් මිල අඩු වන. බොහෝ විකල්පයන් දක්වා අවසන් නිම හා හැඩයන්ගෙන් ලෙස පවතී.

ඔබ ජලනල වැඩි දියුණු කරන්නේ විට ජල ඔරොත්තු පවුර මණ්ඩල කළ යුත්තේ. \”Green board\”, එය වෙළඳ හැඳින්වේ ලෙස, ජලය ඔරොත්තු. එය ද එසේ භාවිතය මෙම වර්ගය සඳහා විශාල තේරීම වේ වඩා හොඳ නිත්ය මණ්ඩල වඩා තෙතමනයක් විරුද්ධ වනු ඇත.

මුල් පිටුව වැඩි දියුණු කිරීම පමණක් පළපුරුදු කොන්ත්රාත්කරුවන් සඳහා නොවේ. එය ඕනෑම කෙනෙකුට කළ හැකි දෙයක්. සමහර විට, ඔබ කාමරයට තීන්ත නැවුම් කෝට් අයදුම් කිරීමට අවශ්ය, තවත් එක් වරක් ඔබට වඩා අපේක්ෂා සහගත ව්යාපෘති ප්රශ්නය විසඳීමට අවශ්ය වන අතර. මෙම ලිපිය සිට ඉඟි භාවිතා කරමින් අද ආරම්භ කරන්න.”

අදහස් වසා.